ธปท.จัดทำธนบัตรที่ระลึกฉบับละ 5 แสนบาท

เศรษฐกิจ
7 พ.ค. 58
09:39
1,632
Logo Thai PBS
ธปท.จัดทำธนบัตรที่ระลึกฉบับละ 5 แสนบาท

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำธนบัตรที่ระลึก ชนิด 500,000 บาท จำนวน 1998 ฉบับ จำหน่ายให้ผู้สนใจใบละ 1,000,000 บาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำธนบัตรชนิด 500,00 บาท จำนวน 1998 ฉบับ เพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้ผู้สนใจสั่งจองในงานมหกรรมการเงิน มันนี่เอ็กซ์โป ในราคาใบละ 1,000,000 บาท

นอกจากนี้ภายในงานประชาชนสามารถสั่งจองธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฉบับราคา 100 บาท ไม่จำกัดจำนวน แต่หากแลกซื้อทันที จะจำกัดการแลกไม่เกินคนละ 5 ฉบับ

    

<"">
   

    

<"">