สมาพันธ์องค์กรผู้บริโภค ขอ กสทช.ออกมาตรการคุมเนื้อหาสื่อวิทยุ-ทีวี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สมาพันธ์องค์กรผู้บริโภค ขอ กสทช.ออกมาตรการคุมเนื้อหาสื่อวิทยุ-ทีวี

1 ธ.ค. 55
13:13
74
Logo Thai PBS
สมาพันธ์องค์กรผู้บริโภค ขอ กสทช.ออกมาตรการคุมเนื้อหาสื่อวิทยุ-ทีวี

สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคระบุ สำนักงาน กสทช.ยังขาดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเนื้อหาจากการนำเสนอผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ทำให้ผู้บริโภคถูกหลอกลวงและเอาเปรียบ ซึ่งอาจรุนแรงมากขึ้น หากไม่มีมาตรการรองรับหลังเปลี่ยนสู่ระบบทีวีดิจิทัล

ในงานมหกรรมรวมพลังผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า ปัจจุบันไทยยังขาดมาตรการควบคุมการผลิตทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่เข้มงวด ซึ่งทำให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากการโฆษณาหรือการนำเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม ซึ่งจะกลายเป็นปัญหารุนแรงหลังการเปิดทีวีดิจิตอลหากกสทช.ไม่ออกนโนบายที่ชัดเจน

ด้านนายอำนาจ เนตยสุภา อัยการประจำกรม สำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า ที่ผ่านมากฎหมายของกสทช.เน้นดูแลผลประโยชน์ของรัฐและประเทศเป็นหลัก แต่ขาดมาตรการดูแลผู้บริโภคอย่างแท้จริง ทั้งด้านบทลงโทษและช่องทางที่ให้ประชาชนเรียกร้อง หากได้รับความเสียหายจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เพราะปัจจุบันผู้บริโภคจะต้องเรียกร้องผ่านศาลปกครองกลางหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งเห็นว่า กสทช.มีอำนาจโดยตรงที่จะกำกับดูแลได้มากกว่า

นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการ กสทช.ยอมรับว่า การออกกฎระเบียบกำกับดูแลเนื้อหาผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็นเรื่องยาก เนื่องจากมีความซับซ้อน และหลากรูปแบบอาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน แต่ในระยะสั้นสิ่งสำคัญ คือการส่งเสริมให้ผู้บริโภค รู้เท่าทันสื่อ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภค แต่ทั้งนี้คาดว่าการเปลี่ยนไปสู่ระบบทีวีดิจิตอลที่ทำจำนวนฟรีทีวีเพิ่มเป็น 48 ช่องนั้น จะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ขณะที่ผู้ผลิตเองก็จะต้องปรับตัวให้มีคุณภาพมากขึ้นเช่นกัน