ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปี 56 ตลาดมือถือโตขายได้กว่า 8 ล้านเครื่อง

Logo Thai PBS
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปี 56 ตลาดมือถือโตขายได้กว่า 8 ล้านเครื่อง
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

ศูนย์การค้าส่ง และค้าปลีกสินค้าไอที ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนไปเดือนเลือกซื้อสินค้าไอทีจำนวนมาก รวมถึงอุปกรณ์ เช่น ที่บรรจุข้อมูล หรือ แฟลชไดรฟ์ และ ปากกาสำหรับใช้กับแท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน และซอง หรือ หน้ากาก สำหรับสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ลวดลายตามสมัยนิยม

บ้านสมเด็จโพล มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ เปิดเผยผลสำรวจพบว่าประชาชนเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร ส่งข้อความอวยพรความสุขผ่านทางเฟซบุ๊ก มากที่สุด ร้อยละ 70.8 รองลงมาคือ SMS และ MMS ร้อยละ 9.6 และ ผ่านบัตรอวยพร สคส ร้อยละ 7.4

ขณะที่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2556 โทรศัพท์เคลื่อนที่ รุ่นที่รองรับระบบ 3G จะขายได้กว่า 8.1 ล้านเครื่อง ขยายตัวราวร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่คาดว่าขายได้กว่า 4.5 ล้านเครื่อง ซึ่งจะผลักดันให้ภาพรวมตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2556 เติบโตร้อยละ 30 จากปี 2555 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 14.2 และผลักดันให้ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรวมในปี 2556 เติบโตเกือบร้อยละ 14.2 มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 210,000 ล้านบาท ขณะที่ปี 2555 มีมูลค่าเติบโต 188,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ กสทช. มีคำแนะนำว่าสินค้าไอทีที่ได้รับการรับรอง จะต้องมี สัญญลักษณ์ภาษาอังกฤษคำว่า"ซีอี" หรือ สติ๊กเกอร์ รูปตราครุฑ ของราชการติดอยู่ หลังจากเมื่อกลางปี กสทช.สั่งเพิกถอนใบรับรอง โทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 900,000 เครื่อง ในจำนวน 280 รุ่น เพราะเป็นโทรศัพท์ปลอม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ