โรงแรมขนาดเล็กเกาะสมุยเตรียมขึ้นราคาห้องพัก หลังปรับค่าแรงเป็น 300 บาท

ภูมิภาค
9 ม.ค. 56
13:15
139
Logo Thai PBS
โรงแรมขนาดเล็กเกาะสมุยเตรียมขึ้นราคาห้องพัก หลังปรับค่าแรงเป็น 300 บาท

เมืองท่องเที่ยวในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน และ ชายฝั่งอ่าวไทย ยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่จ้างแรงงานเกินวันละ 300 บาทอยู่แล้ว ส่วนโรงแรมขนาดเล็กหลายแห่งเตรียมขึ้นราคาห้องพัก

นโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา แม้ส่งผลกระทบผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน แต่โรงแรมบางแห่งในจังหวัดภูเก็ต ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ เนื่องจากจ้างแรงงานเกินกว่าวันละ 300 บาท เช่นเดียวกับโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง

แรงงานในจังหวัดภูเก็ตคนหนึ่ง ยอมรับว่า ตามปกติแรงงานในพื้นที่จะได้รับเงินเดือนมากกว่า 9,000 บาทอยู่แล้ว แต่นโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำกลับทำให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนโรงแรมขนาดเล็กในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังได้รับผลกระทบจากนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท นายทนงศักดิ์ สมวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ยอมรับว่า ขณะนี้โรงแรมขนาดเล็กเตรียมขึ้นราคาห้องพัก เพื่อจ่ายค่าแรงขั้นต่ำตามกฏหมายกำหนด ขณะที่โรงแรมรีสอร์ตในจังหวัดกระบี่เตรียมปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินเดือนเป็นจ่ายรายวัน พร้อมลดระยะเวลาทำงานเหลือสัปดาห์ละ 5 วัน และอาจจะมีการลดสวัสดิการค่าที่พัก และ ค่าอาหาร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ