ชี้ไทยต้องยกมาตรฐานใช้ "คลาวด์ คอมพิวติ้ง" ในอาเซียน

Logo Thai PBS
ชี้ไทยต้องยกมาตรฐานใช้ "คลาวด์ คอมพิวติ้ง" ในอาเซียน

ไทยจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ ASEAN CSA Summit 2013” สะท้อนภาพต้องยกระดับมาตรฐานการใช้คลาวด์ คอมพิวติ้งในไทยและอาเซียน

 โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสรอ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสพธอ. และหน่วยงานร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ

 
นายณัฐพงศ์ ศีตวรรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เผยว่า กระทรวงไอซีทีและสรอ.ได้ร่วมลงนามในสัญญา  MOI กับทาง CSA ในเรื่องของการผลักดันให้เกิดสำนักงาน CSA ขึ้นในไทยอย่างถาวร โดยทางสรอ.จะสนับสนุนทั้งเจ้าหน้าที่และจัดหางบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทาง CSA โดยมุ่งหวังว่าประเทศไทยจะช่วยผลักดันให้กิจกรรมทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ คอมพิวติ้งให้ขยายตัวออกไปในระดับอาเชียน โดยที่ CSA จะเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมและองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่ง MOI ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคนี้อย่างยิ่ง 
 
ใน   ปี 2013 ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้งของประเทศไทย โดยเฉพาะระบบ G-Cloud คงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ บนพื้นฐานของระบบ GIN ที่ขยายไปสู่ Super GIN ในการขยายเครือข่ายไปสู่พื้นที่ต่างๆ มากขึ้น มีบริการระบบข้อมูลภาครัฐที่ทำงานอยู่ด้านบน เพื่อทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาใช้ได้โดยง่าย  จะเกิดระบบเกษตรกรอัจฉริยะ และระบบอื่นๆ ให้บริการหน่วยงานภาครัฐและถึงประชาชนในอนาคต ซึ่งทั้งหมดจะมีระบบคลาวด์เป็นพื้นฐาน ดังนั้น G-Cloud ของไทยจะขยายและเติบโตไปอย่างมาก ท่ามกลางการลงทุนเช่นนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย และกฎหมายจะเติบโตควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
 
 “เชื่อมั่นว่า ทั้งระบบคลาวด์ของเอกชนและภาครัฐของไทย จะเป็นที่เชื่อมั่นของผู้ใช้งานทั้งหมด และสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับประเทศในแถบเอเชีย เพื่อทำให้ระบบคลาวด์มีความปลอดภัยและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกประเทศอย่างสูงสุด”
 
ด้าน ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสรอ. และประธานกลุ่ม CSA Thailand Chapter กล่าวถึงความคืบหน้า  CSA ประเทศไทยว่า ได้มีการนำเสนอองค์ความรู้ของเรื่อง Cloud Security ซึ่งมีอยู่ใน CCSK Certificate หรือ Certificate of Cloud Security Knowledge Certification Course ของ CSA โดยอาจจะขอความร่วมมือเรียนเชิญวิทยากรจาก CSA มาสอน (CCSK Certificate) แบบ In-house ให้กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งหมด เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความสามารถในการทำประโยชน์ต่อสังคมประเทศไทย ที่ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ และต้องการจำนวนมาก เช่น การเป็นผู้ที่จะ audit cloud provider ทั้งของภาครัฐ หรือ เอกชน, การให้ความรู้เชิง Cloud security awareness, การ Train the trainer, การเป็น Cloud co-implementer ฯลฯ
 
 
 
นอกจากนี้ภายในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ‘ASEAN CSA Summit 2013’ ยังมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจดังนี้ คือ การรักษาความปลอดภับบนคลาวด์ ความท้าทายในการใช้คลาวด์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก   คลาวด์ สาธารณะ  คลาวด์สำหรับการศึกษา  แอพพลิเคชั่นของการใช้คลาวด์ในธุรกิจ  และคลาวด์สำหรับการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต  เป็นต้น
 
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ