"กรมการข้าว" เผย ปี 56 ชาวบ้านนำที่ดิน 1.2 ล้านไร่เข้าโครงการจัดระบบข้าว | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"กรมการข้าว" เผย ปี 56 ชาวบ้านนำที่ดิน 1.2 ล้านไร่เข้าโครงการจัดระบบข้าว

Logo Thai PBS
"กรมการข้าว" เผย ปี 56 ชาวบ้านนำที่ดิน 1.2 ล้านไร่เข้าโครงการจัดระบบข้าว

กรมการข้าวระบุว่า มีชาวนานำพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1.2 ล้านไร่ เข้าร่วมโครงการจัดระบบข้าวในปีนี้ หลังประสบความเร็จในปีที่ผ่านมา ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ขณะที่ผลผลิตมีสูงขึ้น

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ปีนี้มีชาวนาแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการจัดระบบปลูกข้าวประมาณ 1.2 ล้านไร่ หลังพอใจในโครงการฯในปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อหาข้อสรุปว่า พื้นที่บริเวณใดที่จะเว้นปลูก หรือพื้นที่ใดจะปลูกพืชอะไรสลับ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้ง 170 แห่งภายในเดือนนี้

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ, กรมการข้าว,กรมวิชาการเกษตร,กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะที่เกษตรกรมีความต้องการเช่น ถั่วเขียว ซึ่งได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อแจกจ่ายไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน

สำหรับโครงการจัดระบบปลูกข้าวว่า เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำนาแบบเดิม เช่น การเว้นปลูกเพื่อพักดิน , ปลูกพืชหลังนา ,ปลูกพืชปุ๋ยสดหรือพืชอื่นคั่น โดยเฉพาะถั่วเขียวเพื่อปรับปรุงบำรุงดินนั้น ช่วยให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรสูงขึ้น และลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี รวมถึงสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ