ผู้ปลูกมันสำปะหลังภาคอีสานร้อง รบ. "ขยายเวลา-เพิ่มโควต้า" รับจำนำ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผู้ปลูกมันสำปะหลังภาคอีสานร้อง รบ. "ขยายเวลา-เพิ่มโควต้า" รับจำนำ

7 เม.ย. 56
14:08
102
Logo Thai PBS
ผู้ปลูกมันสำปะหลังภาคอีสานร้อง รบ. "ขยายเวลา-เพิ่มโควต้า" รับจำนำ

โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2555/2556 ของรัฐบาล ที่เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสียโอกาสเข้าร่วมโครงการ เพราะในช่วงที่มีการเปิดรับจำนำ ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ พวกเขาจึงเรียกร้องให้รัฐบาลขยายเวลาการรับจำนำออกไปอีก 2 เดือน พร้อมเพิ่มโควต้ารับจำนำ

เพชร คำข่า ชาวตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ต้องเก็บกู้มันสำปะหลังที่ปลูกไว้กว่า 20 ไร่ เพื่อนำไปขายให้กับลานมันเอกชน /หลังโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2555/2556 ของรัฐบาล สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

แม้จะรู้ดีว่ามันสำปะหลังที่ขายให้เอกชนจะได้ราคาต่ำกว่าโครงการฯ กิโลกรัมละ 30 สตางค์ แต่เขาจำเป็นต้องขาย เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ ประกอบกับช่วงเวลาที่เปิดรับจำนำ ยังไม่สามารถเก็บกู้ผลผลิตได้ ทำให้เขาและเกษตรกรหลายคนพลาดโอกาสเข้าร่วมโครงการ

การปิดรับจำนำมันสำปะหลังของรัฐบาล ทั้งที่ยังมีผลผลิตตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ธีระชาติ เสยกระโทก เลขาธิการสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสาน เปิดเผยว่าสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสาน เตรียมชุมนุมเคลื่อนไหวหน้าทำเนียบรัฐบาลในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ เรียกร้องให้ขยายเวลาการรับจำนำออกไปอีก 2 เดือน และเพิ่มโควต้าการรับจำนำจากเดิม 10 ล้านตัน เป็น 15 ล้านตัน

โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2555/2556 รัฐบาลมอบหมายให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้ดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม /ซึ่งเลขาธิการสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสาน คาดการณ์ว่าในปีนี้มีผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการเพียง 10 ล้านตัน จากผลผลิตทั่วประเทศประมาณ 27 ล้านตัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง