สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมวันกาชาดโลก ปี 2556 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมวันกาชาดโลก ปี 2556

สังคม
4 พ.ค. 56
07:56
62
Logo Thai PBS
สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมวันกาชาดโลก ปี 2556

สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันกาชาดโลก ประจำปี 2556 พร้อมปรับบทบาทการทำงาน โดยเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพมากขึ้น

ประชาชน ย่านชุมชนตลาดโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เนื่องในกิจกรรม "วันกาชาดโลก" ประจำปี 2556 ในวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ครบรอบ 150 ปี กาชาดโลกจึงจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้คำขวัญ "150 ปี พลังกาชาดเพื่อมนุษยธรรม"

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า สภากาชาดไทยก่อตั้งมา 120 ปี ได้ทำหน้าที่ดูแลรักษาทางการแพทย์ ให้บริการโลหิตและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ในอนาคตสภากาชาดไทยเตรียมปรับบทบาทการทำงานด้านการให้บริการที่เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ขณะเดียวกันขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต เพราะที่ผ่านมายังคงมีความต้องการโลหิตทุกกรุ๊ป เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้น