นิทรรศการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นิทรรศการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

17 พ.ค. 56
07:14
101
Logo Thai PBS
นิทรรศการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำ เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาหาความรู้ถึงการจัดการน้ำ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการงานโครงการหลวง และ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ของสถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง เป็นหนึ่งในจุดเรียนรู้ ที่ได้รับความสนใจจากประชาชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าชมงานนิทรรศการด้านน้ำ หนึ่งในกิจกรรม ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิคครั้งที่ 2 ที่ ศูนย์ประชุม และ แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการด้านน้ำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 18 พ.ค.นี้ มีทั้งหมด 12 พาวิลเลี่ยน โดยนอกจากพาวิลเลี่ยนโครงการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษแล้ว ยังมีพาวิลเลี่ยนมหาอุทกภัยในประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของอุทกภัย เพื่อเป็นบทเรียนของประเทศ

<"">
 
<"">

รวมไปถึงพาวิลเลี่ยนที่แสดงถึงหลักการและแนวคิดของกลุ่มบริษัทที่เสนองานต่อรัฐบาล เพื่อการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของชาติ ซึ่งมีทั้งบริษัทจากประเทศเกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ จีน และ ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมี ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ นวัตกรรมด้านน้ำ ที่หลายหน่วยงานนำมาจัดแสดงอีกกว่า 108 บูธ ก็ล้วนสร้างความตื่นตัวต่อการจัดการน้ำ ให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก

ไม่บ่อยนัก ที่จะมีการจัดนิทรรศการ รวบรวมความรู้ด้านน้ำที่หลากหลาย จากหลายๆ องค์กร ทำให้ผู้จัดงานคาดหวังให้ ประชาชน เข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก และ เบื้องต้นอาจมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายระยะเวลาการจัดนิทรรศการออกไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง: