"ดีเอสไอ"รับตรวจสอบกรณียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นกว่า 10,000 ล้านบาท

อาชญากรรม
30 พ.ค. 56
09:08
77
Logo Thai PBS
"ดีเอสไอ"รับตรวจสอบกรณียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นกว่า 10,000 ล้านบาท

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ยูเนียนคลองจั่นจำกัด ทั้ง 2 ฝ่าย เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบการดำเนินการ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเอกสารไว้ตรวจสอบแล้ว

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยมีนายปฏิพันธุ์ จันทรภูติ เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ เข้ายื่นหนังสือต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารงานของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ช่วงดำรงตำแหน่งเป็นประธานสหกรณ์ ในสมัยที่ 27 พร้อมพวก กรณียักยอกทรัพย์ เงินสหกรณ์ กว่า 10,000 ล้านบาท และระหว่างที่ยื่นหนังสือมีกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นฝ่ายถูกร้องเรียนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกัน จนทำให้เกือบเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างกลุ่มสมาชิกของทั้ง 2 ฝ่าย

นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดี ดีเอสไอ.ซึ่งมารับหนังสือร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานเป็นเอกสารของทั้ง 2 ฝ่าย โดยกล่าวว่า ต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมด โดยกรณีร้องเรียนนี้ไม่ได้อยู่อำนาจในการดำเนินการของดีเอสไอ ซึ่งจะต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษก่อน ว่าจะรับเรื่องไว้สอบสวนได้หรือไม่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ