พลเมืองเน็ตพบมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์หลายรูปแบบ

สังคม
23 ส.ค. 56
05:02
11,467
Logo Thai PBS
พลเมืองเน็ตพบมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์หลายรูปแบบ

โครงการสิทธิความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ระบุว่า การให้ข้อมูลส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ชื่อ นามสกุลที่อยู่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ทำให้ผู้ใช้บริการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวในหลายรูปแบบมากขึ้น ขณะที่ประเทศไทย ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง

น.ส.ธิริมา อุรพีพัฒนพงศ์ นักวิจัยโครงการสิทธิความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เปิดเผยว่า เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน จึงทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกแพร่กระจาย เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์
 
ขณะเดียวกัน ยังพบการละเมิดความเป็นส่วนตัว 2 ส่วน คือ ผู้บริโภค ซึ่งมีสิทธิความเป็นเจ้าของในข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเช่น การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อโจมตีบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างกันทางการเมืองหรือใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต
 
ด้าน นายคณาธิป ทองรวีวงศ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กล่าวว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้ในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยตรงมาบังคับใช้ ต้องปรับใช้กับกฎหมายที่มีอยู่ การละเมิดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย
 
โครงการสิทธิความเป็นส่วนตัวออนไลน์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อศึกษามาตรการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริการออนไลน์ในประเทศไทย ขณะที่ร่างกฎหมายเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเสนอให้สภา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ