สปสช.เตรียมออกประกาศห้ามสถานพยาบาลปฏิเสธคนไข้ฉุกเฉิน

สังคม
12 ก.ย. 56
07:44
227
Logo Thai PBS
สปสช.เตรียมออกประกาศห้ามสถานพยาบาลปฏิเสธคนไข้ฉุกเฉิน

รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมเสนอ ออกประกาศกระทรวงห้ามสถานพยาบาลปฏิเสธคนไข้ฉุกเฉิน หลังจากมีประเด็นการร้องเรียนโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บเงินก่อนการรักษา ซึ่งจะเสนอที่ประชุมบอร์ด สปสช. ต้นเดือนต.ค.2556

การเสวนาหัวข้อ" ทิศทางการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า " นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยว่า จากการติดตามสายด่วนสปสช. 1330 ยังพบปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรียกเก็บเงินจากการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ใช่คู่สัญญาของ สปสช. เกินกว่าร้อยละ 50 จากนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งยอมรับ ยังมีปัญหาในข้อปฏิบัติอยู่มาก แต่ยืนยันนโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ดี

 
โดยที่ผ่านมาสปสช. หาแนวทางแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และหารือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ล่าสุด ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดทำโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้โรงพยาบาลแต่ละแห่ง ตรวจสอบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเข้าข่ายฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตหรือไม่ โดยดำเนินการทดลองในโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 10 แห่ง  นอกจากนี้ ยังเสนอปรับอัตราจ่ายที่เหมาะสมให้กับโรงพยาบาลเอกชน สำหรับกรณีวิกฤตสีแดง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ
 
นอกจากนี้จะเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล กำหนดให้สถานพยาบาลต้องไม่ปฏิเสธการขอใช้สิทธิ และเรียกเก็บค่ารักษาจากผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยตรง เพราะที่ผ่านมาเกิดช่องว่างทางกฎหมายที่ไม่สามารถเอาผิดกับโรงพยาบาลได้ โดยเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหา เข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดสปสช. ภายในต้นเดือนต.ค.2556 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ