ศาลปกครองสั่งเพิกถอนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.อุบลราชธานี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลปกครองสั่งเพิกถอนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.อุบลราชธานี

ภูมิภาค
28 ก.ย. 56
02:39
433
Logo Thai PBS
ศาลปกครองสั่งเพิกถอนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.อุบลราชธานี

ศาลปกครอง จ.อุบลราชธานีแผนกคดีสิ่งแวดล้อม พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง หลังพบว่า ไม่มีการทำประชาคมจากชาวบ้านในพื้นที่

ตัวแทนชาวบ้านคำสร้างไชย หมู่ 17 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เข้ารับฟังการอ่านคำพิพากษา กรณียื่นฟ้องต่อศาลปกครอง จ.อุบลราชธานี แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ให้กระทรวงพลังงานเพิกถอนใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำกัด เมื่อ 5 ปีก่อน

โดยผู้ฟ้องทั้ง 185 คน อ้างว่า การก่อสร้างโรงงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ อีกทั้งไม่มีการทำประชาคมจากชาวบ้าน

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การสำรวจความเห็นเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอออกใบอนุญาต ไม่มีการให้ข้อมูลรายละเอียดกับชาวบ้านอย่างเพียงพอ และชาวบ้านไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้หน่วยงานนำไปประกอบการพิจารณาการออกใบอนุญาต การออกใบอนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว

ภายหลังรับฟังคำพิพากษา แกนนำชาวบ้าน บอกว่า การพิพากษาของศาลครั้งนี้ถือเป็นบรรทัดฐาน โครงการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตชุมชน จะต้องรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านในพื้นที่