วิกฤต "พะยูน" ทะเลตรัง อาจใกล้สูญพันธุ์ใน 16 ปี

2 ต.ค. 56
08:01
640
Logo Thai PBS
วิกฤต "พะยูน" ทะเลตรัง อาจใกล้สูญพันธุ์ใน 16 ปี

ผลจาการบินสำรวจพะยูนของนักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน พบว่า พะยูนทะเลตรังเหลือจำนวน 110-125 ตัว หายไปจากทะเลตรัง 10 ตัว คาดหากปล่อยให้พะยูนตายด้วยอุบัติเหตุเครื่องมือประมงปีละ 12 ตัว จะทำให้พะยูนสูญพันธ์ไป จากทะเล จ.ตรังภายใน 16 ปี

นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอันดามัน พร้อมนักบินชาวต่างชาตินำเครื่องบินเล็กบินสำรวจพะยูนในทะเลตรัง ในแนวเขตหญ้าทะเลขนาดใหญ่ในชายฝั่งทะเลของจ.ตรัง และจ.กระบี่ เพื่อนับจำนวนประชากรพะยูนที่เหลือแต่ละปี และนำข้อมูลมาพยากรณ์ การสูญพันธุ์ของพะยูน เนื่องขณะนี้ เหลือพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดในพื้นที่จ.ตรัง

 
นักวิชาการศูนย์วิจัย และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต ระบุว่า จากข้อมูลการบินสำรวจย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ใน 3 ปีแรก จำนวนพะยูนคงที่ แต่ 2 ปีหลังถึงปัจจุบัน แนวโน้มการตายสูงขึ้น โดยในปี 2555 พบจำนวน 110-135 ตัว น้อยกว่าปี 2554 15-20 ตัว

    

 
ปีนี้คาดว่า จำนวนพะยูนจะต้องลดลงกว่าเดิม เนื่องจากในปี 2555 ที่ผ่านมา มีพะยูนตายไป 12-13 ตัว ซึ่งหากพะยูนตายมากขึ้นกว่า 12 ตัวต่อปี มีโอกาสสูงที่พะยูนจะสูญพันธุ์ไปจากทะเลตรังภายในระยะเวลา 16 ปี
 
สำหรับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในการบินสำรวจ พบว่าพะยูน มีจำนวนลดลงทุกปี โดยที่มีอัตราการเกยตื้นตายสูงมากถึง 11-12 ตัว ล่าสุดในเดือนมีนาคม 2556 เหลือพะยูนประมาณ 110-125 ตัว หายไปอีก ประมาณ 10 ตัว สาเหตุหลักมาจากเครื่องมือประมง และพื้นที่หญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งหากินพะยูนในจังหวัดตรังลดลงเหลือประมาณ 7,000 กว่าไร่ จาก 12,000 ไร่ จากการสำรวจในปี 2555 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง