พุทธศาสนิกชนชาวสงขลาปฏิบัติธรรมถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พุทธศาสนิกชนชาวสงขลาปฏิบัติธรรมถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

ภูมิภาค
27 ต.ค. 56
03:12
27
Logo Thai PBS
พุทธศาสนิกชนชาวสงขลาปฏิบัติธรรมถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนชาวสงขลาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คณะสงฆ์วัดเลียบ อ.เมือง จ.สงขลา นำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม สวดมนต์ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา และนั่งสมาธิกรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยทุกคนที่มาร่วมในการปฏิบัติธรรมในวันนี้ มีความตั้งใจร่วมกับทางวัดเพื่อปฏิบัติธรรมในช่วงไว้ทุกข์ โดยการสวดมนต์ทำวัตรเย็น สมาทานศีล และการนั่งสมาธิกรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยที่มีพระองค์ทรงบำเพ็ญสรรพกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่บวรพระพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ในสังฆมณฑล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง