นายกพืชสวนฯ ชี้ "เปลี่ยนนาข้าวเป็นไร่อ้อย" รัฐหวังแก้ปัญหา "จำนำข้าว" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นายกพืชสวนฯ ชี้ "เปลี่ยนนาข้าวเป็นไร่อ้อย" รัฐหวังแก้ปัญหา "จำนำข้าว"

เศรษฐกิจ
2 พ.ย. 56
14:19
77
Logo Thai PBS
นายกพืชสวนฯ ชี้ "เปลี่ยนนาข้าวเป็นไร่อ้อย" รัฐหวังแก้ปัญหา "จำนำข้าว"

นโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวมาเป็นไร่อ้อย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แม้ว่ามีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เหมาะสม ตามแผนโซนนิ่งของรัฐบาล แต่นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เห็นว่าเป็นมาตรการเพื่อมุ่งแก้ปัญหาในโครงการรับจำนำข้าว

การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 800,000 ไร่ ใน 33 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ 50 กิโลเมตร รอบโรงงานน้ำตาล 20 แห่ง เป็นพื้นที่เป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนมาเป็นไร่อ้อย เนื่องจากไม่เหมาะกับการปลูกข้าวเพราะให้ผลผลิตต่ำ ขณะนี้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้ เพื่อให้ทันฤดูกาลปลูกอ้อย

 
ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งนาปี และนาปรังกว่า 60 ล้านไร่ โดยภาคกลางมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด และหลังโครงการรับจำนำข้าว มีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น ขณะที่พื้นที่ปลูกอ้อยมีอยู่กว่า 8 ล้านไร่
 
นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เห็นว่าแม้เป็นแนวคิดที่ดี แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่ โดยภาคกลางไม่เหมาะปลูกอ้อย เพราะเป็นพื้นที่น้ำท่วม พื้นที่ที่เหมาะสมควรเป็นพื้นที่ดอน ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้ผลผลิตข้าวน้อย
 
ขณะที่นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ระบุว่า มาตรการดังกล่าวเพื่อจะหาทางออกจากโครงการรับจำนำข้าว โดยจะลดปริมาณข้าวที่เข้าโครงการ แต่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกร จำเป็นต้องทำด้วยความสมัครใจ ซึ่งรัฐบาลต้องให้ความรู้ สนับสนุนสินเชื่อ เพราะการปลูกอ้อยมีต้นทุนสูง ที่สำคัญต้องกำหนดให้โรงงานรับซื้ออ้อยที่แน่นอน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง