ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

ภูมิภาค
26 พ.ย. 56
00:42
69
Logo Thai PBS
 ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลมีมติปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน โดยให้เหตุผลว่า ต้องการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กดปุ่มปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล หลังพบว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูล และแม่น้ำสาขา มีระดับต่ำกว่าแม่น้ำมูล 2 เมตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังบอกว่า การปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง ซึ่งสำนักชลประทานที่ 7 คาดว่า ปีนี้ปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลน้อยกว่าปกติ ประกอบกับเขื่อนลำปาว ที่จ.กาฬสินธุ์ มีน้ำกักเก็บเพียงร้อยละ 50 ทำให้ต้องปิดประตูเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ

สัปดาห์ที่แล้ว กลุ่มสมัชชาคนจนจังหวัดอุบลราชธานี ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ยับยั้งการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกคณะกรรมการแก้ปัญหาเขื่อนปากมูลชุดเก่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ และการปิดประตูเขื่อนจะส่งผลกระทบระบบนิเวศน์แม่น้ำมูล และกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอ.สิรินธร พิบูลมังสาหาร โขงเจียม และอ.ตาลสุม