เตรียมเสนอปรับแก้เกณฑ์เสียงผ่านประชามติรัฐธรรมนูญ 57 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เตรียมเสนอปรับแก้เกณฑ์เสียงผ่านประชามติรัฐธรรมนูญ 57

การเมือง
10 ก.พ. 59
19:36
85
Logo Thai PBS
เตรียมเสนอปรับแก้เกณฑ์เสียงผ่านประชามติรัฐธรรมนูญ 57
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุพร้อมปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นสิทธิเสรีภาพ ขณะที่ที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการหารือแนวทางการทำประชามติ เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเรื่องเกณฑ์เสียงผ่านประชามติ

วันนี้ (10 ก.พ.2559) หลังการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฏหมาย ระบุว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า จะเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายใน 1-2 วันนี้ เพื่อพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 มาตรา 37 ที่กำหนดเรื่องเกณฑ์เสียงประชามติ ว่าต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ ออกเสียงประชามติ หลังเชื่อว่า โอกาสที่ผู้มีสิทธิ์จะออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติเกินกึ่งหนึ่งเป็นเรื่องยาก

นอกจากนั้น ยังได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กกต.ให้พิจารณาถึงแนวทางการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดให้ต้องจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญแจกจ่ายให้ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือน ซึ่งอาจต้องจัดพิมพ์ถึง 20 ล้านเล่ม ว่าจะมีช่องทางการเผยแพร่ในรูปแบบอื่นเพื่อประหยัดงบประมาณหรือไม่ ส่วนข้อหารือเรื่องบทลงโทษยังไม่มีข้อสรุปว่า จะออกเป็น ระเบียบ พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกำหนด แต่ให้ กกต.ไปพิจารณาอีกครั้ง

ระหว่างการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากภาคประชาชน ครั้งที่ 3 หลังเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ประธาน กรธ.ยืนยันว่า กรธ.ไม่ได้ทำตัวเป็นเจ้าของร่างรัฐธรรมนูญ แต่พร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อนำไปชั่งน้ำหนักและพิจารณาถึงเหตุและผล ก่อนปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงข้อกังวลเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสิทธิชุมชน ที่มีข้อเสนอให้นำเนื้อความในมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 มาบัญญัติไว้ตามเดิม แทนที่จะกำหนดบางส่วนในหมวดใหม่ ที่ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ ก็เป็นประเด็นที่ กรธ.รับรู้ถึงความกังวล และพร้อมจะทบทวนให้เหมาะสม

ส่วนที่มีแนวคิดว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ ให้นำมาปรับปรุง แล้วนำมาประกาศใช้โดยไม่ต้องผ่านประชามติอีกครั้งนั้น ประธาน กรธ.ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น ขอให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและคสช.จะพิจารณา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง