"นกแอร์"ออกคำสั่งเลิกจ้าง 1 พักงาน 2 ตั้งกรรมการสอบ 7 นักบิน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"นกแอร์"ออกคำสั่งเลิกจ้าง 1 พักงาน 2 ตั้งกรรมการสอบ 7 นักบิน

เศรษฐกิจ
15 ก.พ. 59
21:37
2,232
Logo Thai PBS
"นกแอร์"ออกคำสั่งเลิกจ้าง 1 พักงาน 2 ตั้งกรรมการสอบ 7 นักบิน
มีรายงานว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ ลงนามเลิกจ้างนักบินหยุดงาน และสั่งพักงานผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบิน รวมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักบิน 7 คน

วันนี้ (15 ก.พ.2559) มีรายงานว่า บริษัทสายการบินนกแอร์ ลงนามในคำสั่งภายในว่า นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลิกจ้างผู้จัดการแผนกรักษามาตรฐานการบิน และนักบินผู้ควบคุมอากาศยานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินใด ๆ เนื่องจากจงใจทำความผิดร้ายแรงต่อบริษัท ในคำสั่ง ยังได้พักงานรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน และนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน/ ผู้อำนวยการแผนกมาตรฐานการบิน และนิรภัยการบิน และนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน เป็นเวลา 7 วัน

นอกจากนั้น มีคำสั่งสอบสวนนักบินอีก 7 คน ส่วนใหญ่เป็นนักบินที่มีตำแหน่งบริหาร เนื่องจากมีเหตุอันควรที่เชื่อได้ว่า เกี่ยวข้องกับกรณีที่นักบินมีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และอาจเป็นการจงใจละทิ้งหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

นายพาที สารสิน เขียนข้อความผ่านทวิตเตอร์ ว่า "ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อระหว่างกำลังแก้ปัญหาในช่วงนี้ และจะรายงานทุกอย่างหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จใน 2 วัน"

ทั้งนี้ เนื้อหาจากเอกสาร มีดังนี้


คำสั่ง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด มหาชน

เรื่อง คำสั่งกรณีนักบินไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและอื่นๆ

ตามที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านักบินจำนวนหนึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีนักบินบางรายมีพฤติกรรมเข่าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และอาจเป็นการจงใจละทิ้งหน้าที่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจของบริษัทและผู้โดยสาร ดังนั้น โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวน จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. เพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน จึงมีคำสั่งให้พักงานที่มีรายชื่อท้ายนี้จำนวน 7 วัน ทำการโดยให้มีผลทันที นับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ กุมภาพันธ์ 2559

1.นายวุฒิพร มฤทธิดา รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน/นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน

2.นายสุชาติ ภักดีพงษ์ ผู้อำนวยการแผนกมาตรฐานการบินและนิรภัยการบิน/นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน

2. คำสั่งสอบสวนพนักงานที่มีรายชื่อ ท้ายนี้

1.นายวุฒิพร มฤทธิดา รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน/นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน

2.นายสุชาติ ภักดีพงษ์ ผู้อำนวยการแผนกมาตรฐานการบินและนิรภัยการบิน/นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน

3 นายกมล แสงหิรัญ ผู้อำนวยการแผนกปฏิบัติการบิน/นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน

4. นายสัญญา ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการแผนกทดสอบและพัฒนาการบิน/นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน

5 นายวิรุณ มหิทธิกุล ผู้อำนวยการแผนกเอกสารการบิน และรัฐสัมพันธ์/นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน

6.นายสหภูมิ ศรีสิงห์โฉม หัวหน้านักบินส่วนBoeing / นักบินพวกควบคุมอากาศยาน

7. นายจิระเดช เทียนทองผู้จัดการส่วนงานควบคุมเอกสารการบิน/นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน

3.ตามที่วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2559) บริษัทพบว่า นายศานิตย์ คงเพชร ผู้จัดการแผนกรักษามาตรฐานการบินและนักบินผู้ควบคุมอากาศยานได้จงใจกระทำความผิดร้ายแรงต่อบริษัท จึงมีคำสั่งให้เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินใดๆ ทั้งนี้มีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใดโดยคณะกรรมการการสอบสวนจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

นายพาที สารสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง