สมาชิก สปท.ส่วนใหญ่ สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สมาชิก สปท.ส่วนใหญ่ สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

การเมือง
16 ก.พ. 59
15:23
81
Logo Thai PBS
สมาชิก สปท.ส่วนใหญ่ สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
การประชุมสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศวันนี้ (16 ก.พ.2559) เป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสมาชิก สปท.ส่วนใหญ่สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

วันนี้ (16 ก.พ.2559) การอภิปรายรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ สมาชิก สปท.ส่วนใหญ่สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แต่มีการตั้งข้อสังเกตถึงจำนวน ที่มา และคุณสมบัติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ขณะที่นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิก สปท.เสนอให้คณะกรรมการชุดแรก ดำรงตำแหน่งอยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ จากนั้นต้องสรรหาใหม่ รวมถึงต้องมีกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง

พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานกรรมาธิการฯ ได้อธิบายถึงโครงสร้างคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจำนวน 25 คน โดยมีนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 22 คน เพื่อทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ชาติและควบคุม ตรวจสอบให้การบริหารประเทศ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้

พ.ต.ต.ยงยุทธ กล่าวถึงข้อกังวลเรื่องโควตาของทหารว่า กำหนดให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ 3 คน เป็นกรรมการสรรหาเท่านั้น ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง และผลการดำเนินการปฏิรูปของ สปท.จะถูกนำมาพิจารณาในการกำหนดยุทธศาสตร์ และสามารถทบทวนแผนได้ทุก 5 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง