ปชช.จำนวนมากในภาคอีสาน ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปชช.จำนวนมากในภาคอีสาน ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชา

ภูมิภาค
22 ก.พ. 59
10:54
165
Logo Thai PBS
ปชช.จำนวนมากในภาคอีสาน ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชา
พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดในภาคอีสาน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาและเข้าวัดปฏิบัติธรรม ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันนี้ (22 ก.พ. 2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พุทธศาสนิกชนใน จ.บุรีรัมย์ จำนวนมาก พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาว และนำข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเนื่องในวันมาฆบูชา นอกจากนี้ ยังร่วมกันแสดงตนเป็นพุทธมามกะเข้าวัดปฏิบัติธรรม ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ขณะที่ในวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง จ.หนองคาย พบประชาชน ข้าราชการ นักเรียน และนักศึกษาจำนวนมาก ต่างเดินทางเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่มีการประชุมครั้งใหญ่หรือจาตุรงคสันนิบาต อันมีความมหัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ 1.ภิกษุจำนวน 1,250 รูป เดินทางจากที่ต่าง ๆ โดยมิได้มีการนัดหมาย เพื่อเข้าสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ เมืองมคธ และ 2.พระภิกษุทั้งหมด ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น

3.วันเพ็ญเดือนมาฆะหรือวันมาฆบูชา ยังเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งมีใจความอันเป็นหลักของพระพุทธศาสนากล่าวคือ ทำแต่ความดีไม่ทำความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง