นักวิชาการชี้สร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงต้องมีแผนเป็นระบบ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นักวิชาการชี้สร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงต้องมีแผนเป็นระบบ

สิ่งแวดล้อม
26 ก.พ. 59
19:26
292
Logo Thai PBS
นักวิชาการชี้สร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงต้องมีแผนเป็นระบบ
กรณีผลักดันสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย นักวิชาการในจังหวัด มองว่าหากมีการก่อสร้างจริง ภาครัฐต้องมีแผนบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและธรรมชาติในอนาคต


วันนี้ (26 ก.พ.2559) ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเลย กล่าวถึงการผลักดันการก่อสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย ว่าหากมีการก่อสร้างจริงภาครัฐต้องมีระบบการจัดการที่ดีควบคู่กับการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบระบบนิเวศและธรรมชาติบนภูกระดึงในอนาคต และแม้ผลการศึกษาเทคโนโลยีในการก่อสร้างกระเช้าจะไม่กระทบต่อสภาพป่าบนภูกระดึง แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบและประโยชน์ที่จะได้รับให้รอบด้าน ทั้งความชัดเจนเรื่องการจัดสรรประโยชน์ การเตรียมศักยภาพคนในชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต

"เราจะคบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้อย่างไร ว่าให้เดินทางในเส้นทางที่กำหนด ไม่เดินทางออกนอกเส้นทาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำลายชนิดของพืชพันธุ์ และจะมีผลกระทบต่อธรรมชาติ" ผศ.ไชยวุฒิ กล่าว

คณะรัฐมนตรีรับทราบในหลักการและให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (อพท.) เดินหน้าโครงการก่อสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย งบประมาณกว่า 600 ล้านบาทซึ่งขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำแผนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) หากผ่านก็สามารถก่อสร้างได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1-2 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง