สดร.จัดอบรมดาราศาสตร์นำร่อง สปป.ลาว ก่อนกระจายความรู้สู่อาเซียน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สดร.จัดอบรมดาราศาสตร์นำร่อง สปป.ลาว ก่อนกระจายความรู้สู่อาเซียน

Logo Thai PBS
สดร.จัดอบรมดาราศาสตร์นำร่อง สปป.ลาว ก่อนกระจายความรู้สู่อาเซียน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดอบรมดาราศาสตร์อาเซียนครั้งที่ 1 ขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำร่องกระจายความรู้ดาราศาสตร์สู่อาเซียน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย จัดอบรมดาราศาสตร์อาเซียนครั้งที่ 1 ขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นให้เยาวชนสปป.ลาวเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยโครงการอบรมด้านดาราศาสตร์ระดับนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ SEARODA ที่ทาง สดร.ได้มีโอกาสมอบสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับ สปป.ลาว มาตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค.2558

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมด้านดาราศาสตร์ในครั้งนี้ มีตัวแทนเยาวชน สปป.ลาว ทั้งระดับอุดมศึกษาและในระดับมัธยมศึกษากว่า 150 คนเข้าร่วมเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอด 2 วัน ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายนักดาราศาสตร์ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน สปป.ลาว ที่สำคัญการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการนำร่องที่จะขยายผลต่อไปในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อาทิ เมียนมา และเวียดนาม เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง