คนขับหนุนไอเดียคุมกำเนิด "รถตุ๊กตุ๊ก" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คนขับหนุนไอเดียคุมกำเนิด "รถตุ๊กตุ๊ก"

สังคม
24 เม.ย. 59
20:21
1,242
Logo Thai PBS
คนขับหนุนไอเดียคุมกำเนิด "รถตุ๊กตุ๊ก"
ทางเลือกที่หลากหลายในการใช้บริการขนส่งมวลชน ทำให้กรมการขนส่งทางบก ชะลอการรับจดทะเบียนรถสามล้อเครื่อง หรือรถตุ๊กตุ๊ก ในกรุงเทพฯ เนื่องจากมีมากเกินความต้องการ ขณะที่ผู้ขับขี่รถตุ๊กตุ๊กบางส่วนเห็นด้วยกับนโยบายนี้หลังรายได้ลดลง

ผู้ให้บริการรถสามล้อเครื่อง หรือรถตุ๊กตุ๊ก บริเวณท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายของกรมการขนส่งทางบกในการชะลอรับจดทะเบียนรถรถตุ๊กตุ๊กในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น

ทองอยู่ พุ่มปานวงศ์ ผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันผู้โดยสารมีทางเลือกในการใช้บริการขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ขณะที่ผู้ให้บริการก็มีรายได้จากการขับรถตุ๊กตุ๊กไม่มากนัก

"แย่มากช่วงนี้ รถทุกอย่างมีหมด รถจักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ ก็เพิ่มมาตลอด" ทองอยู่กล่าว

สมเกลี้ยง สุรพล ผู้ขับรถตุ๊กตุ๊ก กล่าวว่า บางช่วงมีรายได้ไม่เพียงพอ จึงต้องหาอาชีพเสริมด้วย

ขณะที่ผู้ใช้บริการ ระบุว่า เลือกใช้รถตุ๊กตุ๊กเพราะสะดวกเเละสามารถขนของได้ ซึ่งราคาก็ไม่เเพงเกินไป

รายได้ที่ลดลงท่ามกลางทางเลือกที่หลากหลายของผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชน ทำให้กรมการขนส่งทางบก ชะลอการรับจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊ก รวมทั้งจำนวนรถตุ๊กตุ๊กที่ให้บริการอยู่ขณะนี้ก็มากเกินความต้องการ

ปัจจุบันในกรุงเทพฯเเละปริมณฑลมีรถตุ๊กตุ๊กกว่า 9,000 คัน ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกจะไม่มีการกำหนด หรือควบคุมอัตราค่าโดยสารเหมือนกับรถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่ แต่จะให้เป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับขี่ เนื่องจากรถตุ๊กตุ๊กเป็นยานพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับประเทศไทย เพราะนักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการ ส่วนใหญ่จะใช้เดินทางในระยะสั้นๆ เเละในอนาคตจะมีการพัฒนาเเละเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของรถตุ๊กตุ๊กด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง