เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคแนะปฏิรูป สปส. หลังคำสั่งปิด รพ.เดชา กระทบผู้ประกันตน

สังคม
14 พ.ค. 59
20:14
121
Logo Thai PBS
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคแนะปฏิรูป สปส. หลังคำสั่งปิด รพ.เดชา กระทบผู้ประกันตน
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเรียกร้องให้ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม และต้องตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลคู่สัญญา หลังคำสั่งปิดโรงพยาบาลเดชากระทบต่อผู้ประกันตน 40,027 คน

วันนี้ (14 พ.ค.2559) นายสมชาย กระจ่างแสง ตัวแทนชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน เปิดเผยว่า ผลกระทบจากกรณีปิดโรงพยาบาลเดชา สะท้อนถึงการบริหารจัดการของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ทั้งที่มีข้อมูลว่าโรงพยาบาลเดชาค้างเงินสมทบในฐานะนายจ้างถึง 8 ล้านบาท และสำนักงานประกันสังคมยังต่อสัญญาโรงพยาบาลเดชาให้เป็นสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลในปี 2559

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนานุกูล คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน กล่าวว่า แม้สำนักงานประกันสังคมจะแก้ไขปัญหาด้วยการโอนย้ายสิทธิผู้ประกันตน แต่เป็นการแก้ไขปัญหาโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือก จึงเสนอให้ผู้ประกันตนเลือกเปลี่ยนหน่วยบริการสุขภาพได้ปีละ 4 ครั้ง นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมปรับปรุงหน่วยรับเรื่องร้องเรียน และให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพให้เท่าเทียมกับหลักประกันสุขภาพอื่นๆ