รัฐบาลเดินหน้าสร้างที่อยู่อาศัยให้กลุ่มผู้สูงอายุ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รัฐบาลเดินหน้าสร้างที่อยู่อาศัยให้กลุ่มผู้สูงอายุ

สังคม
15 ก.ค. 59
07:30
127
Logo Thai PBS
รัฐบาลเดินหน้าสร้างที่อยู่อาศัยให้กลุ่มผู้สูงอายุ
รัฐบาลดำเนินนโยบายจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ หลังจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้สูงอายุประมาณ 10 ล้านคน หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด และพบว่าคนกลุ่มนี้ยังขาดแคลนที่อยู่อาศัย

เมื่อวานนี้ (14 ก.ค.2559) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประชุมกับผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุข กรมธนารักษ์กรมบัญชีกลาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สภากาชาดไทย และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อมอบนโยบายการสร้างที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะปานกลางหรือมีรายได้น้อย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต โดยเฉพาะด้านการแพทย์ โดยได้พิจารณาแนวทางการใช้ที่ดินตามโครงการบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 แห่ง คือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จะออกแบบ เป็น 2 รูปแบบ คือขนาด 33 และ 45 ตารางเมตร และคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ภายใน 1 ปี

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการที่พักและแจ้งความประสงค์รอเข้ารับบริการเข้าพักในหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค กรุงเทพฯ จำนวน 1,904 คน, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 260 คน และสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย จ.สมุทรปราการ จำนวน 800 คน รวมทั้งสิ้น 2,964 คน

ทั้งนี้ ในปี 2558 มีข้าราชการเกษียณอายุ ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง 6,269 คน ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกกำหนดความต้องการ และค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง