กรมการขนส่งฯ ปฏิรูปทำใบขับขี่ปี 60 "ออกยาก-ยึดง่าย"

สังคม
11 ส.ค. 59
13:52
68,872
Logo Thai PBS
กรมการขนส่งฯ ปฏิรูปทำใบขับขี่ปี 60 "ออกยาก-ยึดง่าย"
กรมการขนส่งทางบก เตรียมปฎิรูประบบการทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2560-2561 ให้มีความยากมากขึ้น หวังยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่เทียบเท่าต่างประเทศ และลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งไทยมีสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยที่พุ่งสูงขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 1-2 คน ทำให้ไทยเป็นประเทศทีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศลิเบีย ทำให้กรมการขนส่งทางบกวางแผนปรับระบบการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งระบบ โดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาตรวจวัดมาตรฐานการสอบทุกขั้นตอนอย่างเข้มข้น

โดยการสอบใบขับขี่ในปี 2560 จะเพิ่มเวลาอบรมจาก 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง เพิ่มข้อสอบอัตนัยจาก 50 ข้อ เป็น 60 ข้อ และภายในปี 2561 จะให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชนกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ ทำหน้าที่สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแทนสำนักงานขนส่ง และจะเพิ่มเวลาสอบนานขึ้นกว่าเดิมถึง 15 ชั่วโมง

ปัจจุบันใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพมี 6,000,000 ฉบับ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5,000,000 ฉบับ จากใบขับขี่ทั้งหมด 30 ล้านฉบับ ขณะที่จำนวนรถยังมีมากกว่า 38 ล้านคันและมีประชาชนอีกหลายล้านคนที่ยังไม่มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง