ครม.ตั้งขรก.ระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ-แรงงาน "สัญชัย เกตุวรชัย" นั่งอธิบดีกรมชลประทาน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ตั้งขรก.ระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ-แรงงาน "สัญชัย เกตุวรชัย" นั่งอธิบดีกรมชลประทาน

การเมือง
30 ส.ค. 59
18:52
619
Logo Thai PBS
ครม.ตั้งขรก.ระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ-แรงงาน "สัญชัย เกตุวรชัย" นั่งอธิบดีกรมชลประทาน
ครม.ไฟเขียวตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรฯ แรงงาน ขณะที่นายกรัฐมนตรีเสนอแนวคิดให้แต่ละกระทรวงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ดำเนินการก่อนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต

วันนี้ (30 ส.ค.) พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ให้นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็น รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสรนิต ศีลธรรม เป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

ขณะที่ ครม.เห็นชอบตามที่กระะทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็น อธิบดีส่งเสริมการเกษตร นายสมปอง อินทร์ทอง เป็น เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)นายอภัย สุทธิสังข์ เป็น อธิบดีกรมปศุสัตว์ นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์ เป็น อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ เป็น อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา เป็น อธิบดีกรมหม่อนไหม นายสัญชัย เกตุวรชัย เป็น อธิบดีกรมชลประทาน

มติ ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ นายสุเมธ มโสถ เป็น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เป็น เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายธีรพล ขุนเมือง เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายสิงหเดช ชูอำนาจ เป็น อธิบดีกรมการจัดหางาน

นอกจากที่ พล.ต.สรรเสริญระบุว่า นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องมาตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่างๆเพื่อความโปร่งใส ป้องกันการฮั้วะประมูล โดยเสนอแนวทางเพื่อให้กระทรวงแต่ละกระทรวงพิจารณาจากแนวทางที่หน่วยงานของกองทัพเคยดำเนินการมาแล้ว และเพื้อให้การออกกฎหมายลูกสอดรับกับกฎหมายหารจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. คือ 1.ตั้งคณะกรรมการที่กำหนดความต้องการในการจัดซื้อหาอุปกรณ์ 2.ตั้งคณะกรรมการที่กำหนดคุณสมบัติมาตรฐานของอุปกรณื หรือยุทธโธปกรณ์ที่จะจัดซื้อ หลังจากนั้นทำทีโออาร์ เพื่อป้องกันข้อครหา ว่าเอื้อประโยชน์แกใคร และเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง