"พล.ร.อ.ณรงค์" สั่งศึกษาสรรพคุณทางยาของ "ผักตบชวา"

สังคม
31 ส.ค. 59
13:01
253
Logo Thai PBS
"พล.ร.อ.ณรงค์" สั่งศึกษาสรรพคุณทางยาของ "ผักตบชวา"
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ รวมทั้งสรรพคุณทางการรักษาโรค พร้อมยืนยันสนับสนุนพืชสมุนไพรเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

วันนี้ (31ส.ค.2559) พล.ร.อ.ณรงค์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย อนาคตไทย" เนื่องในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาพืชสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ แม้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยจะเป็นที่นิยม แต่ยังมีจุดอ่อนจากการโฆษณาชวนเชื่อ อวดอ้างสรรพคุณจำนวนมาก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีสร้างความเชื่อมั่น โดยเฉพาะการส่งเสริมนวัตกรรม งานวิจัย ให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้สมุนไพรกลายเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ยังฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา วิจัย ความเป็นไปได้ในการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ หรือมีสรรพคุณใดที่สามารถใช้เกี่ยวกับการรักษา เนื่องจากถือว่าผักตบชวากำลังสร้างปัญหาอย่างมาก จึงอาจจะเป็นแนวทางทำให้สิ่งที่ดูเหมือนไม่มีค่า กลับมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

พร้อมระบุด้วยว่าขณะนี้เตรียมเสนอร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 ปี 2560-2564 สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะกำหนด 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ โดยกำหนดมาตรการส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ สนับสนุนงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ ลดการใช้ นำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ และผลักดันให้สมุนไพรเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ผักตบชวากลายเป็นประเด็นที่สื่อสังคมออนไลน์ให้ความสนใจ เพราะหลังจากนายกรัฐมนตรี พูดถึงการแก้ปัญหาผักตบชวา ว่าอาจนำ พ.ร.บ.ผักตบชวากลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่จัดการผักตบชวาอย่างมีประสิทธิภาพ ก็มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการสั่งการของนายกรัฐมนตรี จนนายกรัฐมนตรีตอบโต้กลับด้วยความไม่พอใจ และบอกว่าให้เอาผักตบชวามากินแทนผักบุ้ง