ภาคประชาสังคมหนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ภาคประชาสังคมหนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข

ภูมิภาค
13 ก.ย. 59
07:03
305
Logo Thai PBS
ภาคประชาสังคมหนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข
กอ.รมน.เปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข และรองรับนโยบายประชารัฐ เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัย และพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน รองรับแผนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนโยบายประชารัฐ

กลุ่มสตรีโครงการหมู่บ้านรอตันบาตู อ.เมือง จ.นราธิวาส ที่ถูกเรียกว่าหมู่บ้านแม่ม่าย ยังไม่ลืมความเจ็บปวดที่สูญเสียผู้นำครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่สงบ จนนำมาสู่ชุมชมสตรีเข้มแข็งปกป้องตนเอง และเป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายภาครัฐ ที่สนับสนุนให้กระบวนการพูดคุยสันติสุขขับเคลื่อนไปได้ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียกับครอบครัวอื่น

กลุ่มสตรีรอตันบาตูเป็นหนึ่งในเครือข่ายมวลชนที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม องค์กรต่างๆขยายความร่วมมือมากขึ้นสะท้อนผ่านเวทีการมีส่วนร่วมของ กอ.รมน.ที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความเห็นกลุ่มมวลชนต่างๆ ในการสร้างความสงบที่ยั่งยืน

นางอ้อยใจ ศรีสุวรรณ ประธานหมู่บ้านรอตันบาตู กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาคิดว่าคนในพื้นที่ 3 อยากให้รัฐบาลมีความชัดเจนเพราะปัญหาในพื้นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องมีความเท่าเทียมกันหมด

นายมูฮัมหมัด อายุบ ปาทานประธานสภาสังคมชายแดนใต้เห็นว่า การพูดคุยเพื่อสันติสุขในช่วงนี้นับเป็นบรรยากาศที่ดี เพราะภาคประชาสังคมในพื้นที่กำลังเติบโต และกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในช่วง 3 ปีนี้ ยังทำให้ได้เห็นคู่ขัดแย้งชัดเจนขึ้น ระหว่างกลุ่มมาราปาตานี บีอาร์เอ็นและฝ่ายรัฐไทย ขณะที่ กอ.รมน.เชื่อว่า การพูดคุยสันติสุขจุดประกายความหวังให้กับทุกภาคส่วนเพราะเป็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศ

เวทีสร้างการมีส่วนร่วมของ กอ.รมน.ยังย้ำว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่พื้นที่การสู้รบและทุกฝ่ายต้องการให้กลับคืนสู่ความสงบ ไม่มีปัญหาขัดแย้ง แตกต่างทางศาสนา แต่ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดเหตุรุนแรงได้ คือการหาทางออกที่สมดุล และยอมรับในวิถีของคนในพื้นที่ที่แตกต่างหลากหลาย