สนช.ประชุมด่วน รับทราบประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง "ในหลวง" สวรรคต | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สนช.ประชุมด่วน รับทราบประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง "ในหลวง" สวรรคต

สังคม
13 ต.ค. 59
20:56
4,391
Logo Thai PBS
สนช.ประชุมด่วน รับทราบประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง "ในหลวง" สวรรคต
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปฏิบัติหน้าประธานรัฐสภา เรียกประชุมสมาชิก สนช. ด่วนเป็นกรณีพิเศษ ในเวลา 21.00 น. วันนี้ (13 ต.ค.2559) เพื่อรับทราบประกาศสำนักพระราชวังกรณีสวรรคต

นายพรเพชรกล่าวต่อสมาชิก สนช.ว่าการประชุมในวันนี้เพื่อรับทราบประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559

"โดยที่ประกาศสำนักพระราชวังลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น

"แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ไม่ทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี จึงขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ"

หลังจากอ่านประกาศสำนักพระราชวังจบ นายพรเพชรได้เชิญสมาชิก สนช.ยืนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นเวลา 9 นาที 

 

หลังจากนั้นนายพรเพชรได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สภาฯ จะได้ดำเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2559 มาตรา 2 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 ต่อไป และจะไม่มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระปกติจนกว่าจะมีการดำเนินการตามโบราณราชประเพณีกฎมณเฑียรบาลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

จากนั้นได้ปิดประชุมเมื่อเวลา 21.45 น.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง