"คนกรุง"เมินสวมหน้ากากอนามัย ชี้ไอ-จามเชื้อกระจายไกล 3 ฟุต | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"คนกรุง"เมินสวมหน้ากากอนามัย ชี้ไอ-จามเชื้อกระจายไกล 3 ฟุต

สังคม
5 ธ.ค. 59
20:29
752
Logo Thai PBS
"คนกรุง"เมินสวมหน้ากากอนามัย ชี้ไอ-จามเชื้อกระจายไกล 3 ฟุต
สบส.สำรวจข้อมูล พบมีเพียงร้อยละ 19 ที่ใช้เป็นประจำ ห่วงช่วงฤดูหนาวมีโอกาสป่วยเป็นไข้หวัดสูง เพียงไอ จาม แค่ครั้งเดียวเชื้อกระจายได้ไกลถึง 3 ฟุต เร่งรณรงค์ผ่านอสม.ทั่วประเทศ

วันนี้(5 ธ.ค.2559) นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุข ภาพ (สบส.) บอกว่า ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น เชื้อโรคจะอยู่ในน้ำมูก น้ำ ลาย เสมหะของผู้ป่วย และติดต่อผ่านทางการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งข้างต้นโดยตรง ซึ่งการไอ จามเพียงครั้งเดียว สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคไปได้ไกลถึง 3 ฟุตผู้อยู่ใกล้เคียงมีโอกาสติดเชื้อได้

จากการสำรวจของสบส. ได้สำรวจพฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด ของกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งกทม.และปริมณฑล จำนวน 512 คน ช่วงเดือนตุลาคมนี้ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเป็นหวัดเพียงร้อยละ 19 เท่า นั้น อีกร้อยละ 74 สวมบ้างไม่สวมบ้าง และที่เหลือร้อยละ 7 ไม่เคยสวมเลย ซึ่งพบในกลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 23

ส่วนกลุ่มที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งสูงที่สุด คือ กลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 44 เมื่อจำแนกรายภาค พบว่ากลุ่มตัวอย่างภาคกลาง ไม่เคยสวมหน้ากากอนามัยเลยมากที่สุด ร้อยละ 15 รองลงมา คือ กทม.ปริมณฑล ไม่เคยสวมเลย ร้อยละ 11 ขณะพบกลุ่มตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งมากที่สุด ร้อยละ 38 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 31

ทั้งนี้ จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่า การสวมหน้ากากอนามัยช่วยลดการแพร่กระจาย ละอองน้ำมูก หรือน้ำลายที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนได้ถึงร้อยละ 80 โดยหน้ากากอนามัยจะทำหน้าที่ดักจับละอองที่มีเชื้อโรค

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ อสม. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการสวมหน้ากากอนามัยในระดับชุมชนผ่านหอกระจายข่าว และให้กองสุขศึกษา ปลูกฝังพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยในกลุ่มนักเรียน เพื่อให้ใช้จนติดเป็นนิสัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง