จำหน่ายไปรษณียบัตรทรงผนวชสมทบทุนศึกษาบาลี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

จำหน่ายไปรษณียบัตรทรงผนวชสมทบทุนศึกษาบาลี

สังคม
9 ธ.ค. 59
07:30
645
Logo Thai PBS
จำหน่ายไปรษณียบัตรทรงผนวชสมทบทุนศึกษาบาลี
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ จัดพิมพ์พระบรมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงผนวช นำรายได้สมทบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของพระภิกษุสามเณร

วันนี้ (9 ธ.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงผนวช 2 แบบ ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนในรูปแบบโปสการ์ด แต่ละแบบมีจำนวน 9 รูป จำหน่ายราคาชุดละ 99บาท รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนเข้ามูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ทรงเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาภาษาบาลี ซึ่งจะทำให้พระภิกษุสามเณรสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้ ผ่านมากว่า 12 ปี มีเพียงทุนพระราชทานที่สนับสนุนการศึกษาด้านนี้เท่านั้น ทางมูลนิธิจึงกังวลว่าอาจจะไม่เพียงพอ จึงจัดหาทุนสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน

สำหรับโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษ์ขณะทรงผนวชจัดวางจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกสาขา ร้านหนังสือนายอินทร์ เซเว่นอีเลฟเว่น และสามารถสั่งจองได้ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบสนับสนุนด้านการศึกษาภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณร

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง