ปี 59 ภาครัฐ-เอกชนไร้รางวัลองค์กรโปร่งใส

สังคม
27 ธ.ค. 59
08:22
1,560
Logo Thai PBS
ปี 59 ภาครัฐ-เอกชนไร้รางวัลองค์กรโปร่งใส
ปี 2559 เป็นปีแรกที่ไม่มีองค์กรใดได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่วางไว้และมีเพียง 11 องค์กรเท่าที่ได้รับรางวัลชมเชย

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ซึ่งผลปรากฎว่าปี 2559 ไม่มีองค์กรใดได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส แต่มีรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 11 ราย

นับเป็นปีแรกที่ไม่มีองค์กรใดได้คะแนนถึงเกณฑ์ได้รางวัลองค์กรโปร่งใสระดับดีเด่น ทั้งที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 3-4 องค์กรได้รับรางวัลดังกล่าว แต่ปี 2559 มีเพียงรางวัลชมเชยเท่านั้น

นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น กล่าวว่า การที่ไม่มีองค์กรใดผ่านการประเมินของ ป.ป.ช. เป็นเพราะปี 2559 ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารเอง ต่างจากเดิมที่ดูเพียงแค่เอกสาร ซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้น พร้อมกล่าวอีกว่า แม้ปัญหาคอร์รัปชั่นจะยังมีอยู่ แต่ในอนาคตไทยกำลังจะมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกว่า 20 ฉบับเพื่อแก้ปัญหาทุจริต

ก่อนหน้านี้ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอข้อมูลเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมเผยตัวเลขว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแชมป์การทุจริต มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 1,496 เรื่อง จากที่ได้รับการร้องเรียน 2,838 เรื่อง รวมเป็นเงินที่เสียหาย 11,383 ล้านบาท ขณะนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์แวดวงคนท้องถิ่นที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้