กรมสุขภาพจิตแนะผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งสติ อย่าเครียด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมสุขภาพจิตแนะผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งสติ อย่าเครียด

ภัยพิบัติ
8 ม.ค. 60
13:58
394
Logo Thai PBS
กรมสุขภาพจิตแนะผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งสติ อย่าเครียด
กรมสุขภาพจิตแนะผู้ประสบภัยน้ำท่วม มีสติ อย่าหมดกำลังใจ สร้างความผ่อนคลาย และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อลดความเครียด

วันนี้ (8 ม.ค.2560) กรมสุขภาพจิตส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ทำงานร่วมกับพื้นที่ เพื่อประเมินผลกระทบและดูแลช่วยเหลือสภาพจิตใจผู้ประสบภัย โดยเน้นเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากน้ำท่วม จากการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตผู้ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิง จ.นราธิวาส จำนวน 309 คน จาก 69 ครัวเรือน พบมีภาวะเครียดสูง 12 คน จำนวนนี้มีภาวะเครียดจากเหตุน้ำท่วม 4 คน ภาวะซึมเศร้า 2 คน ภาวะซึมเศร้าร่วมกับคิดฆ่าตัวตาย 1 คน ปัญหาโรคจิตเวชเดิม 5 คน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต โดยทั้งหมด ทีมจะติดตามดูแลเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องจนกลับสู่ภาวะปกติ

 

 

สำหรับวิธีจัดการความเครียด กรมสุขภาพจิต แนะนำให้หากิจกรรมทำตามปกติ พูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือเพื่อน สวดมนต์ไหว้พระ เคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ทำได้ในพื้นที่จำกัด เช่น การยืดเหยียด บริหารร่างกายๆ ก้มๆ เงยๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนตัวเองจากผู้รับความช่วยเหลือเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ช่วยเหลือกันและกันในชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง