"กรมชล"' งัดหนังสือโชว์สื่อ-ยืนยันแจ้งเตือนก่อนน้ำท่วมบางสะพาน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"กรมชล"' งัดหนังสือโชว์สื่อ-ยืนยันแจ้งเตือนก่อนน้ำท่วมบางสะพาน

ภัยพิบัติ
11 ม.ค. 60
16:15
785
Logo Thai PBS
"กรมชล"' งัดหนังสือโชว์สื่อ-ยืนยันแจ้งเตือนก่อนน้ำท่วมบางสะพาน
กรมชลฯ ออกหนังสือชี้แจงกรณีการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุสำนักชลประทานที่ 14 ประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์ปฏิบัติงานระดับท้องถิ่น

วันนี้(11ม.ค.2560)นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนบางสำนักได้นำเสนอข่าวและพาดหัวข่าวที่อาจทำให้ประชาชนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังประชาชน ว่าสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในเขต อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่ 14 ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

พร้อมทั้งได้ออกประกาศแจ้งให้จังหวัดซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงานร่วมกัน อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อำเภอ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับท้องถิ่น

พร้อมกันนั้น สำนักงานชลประทานที่ 14 ยังได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผ่านช่องทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจซึ่งมีปลัดจังหวัดเป็นประธานศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่องด้วยแล้ว

สำหรับสถานการณ์น้ำที่อำเภอบางสะพานในปัจจุบัน ขณะนี้ ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกเพิ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วันนี้ และกรมชลประทาน ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการบล็อคพื้นที่ และสูบน้ำออกจากโรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ได้โดยเร็ว

นอกจากนั้น จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังในบริเวณอื่น ๆ ในส่วนของสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบและอ่างเก็บน้ำคลองลอย อำเภอบางสะพาน นั้น กรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเมื่อน้ำลดลงจะเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษาให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง