10 ปี ประกาศซีแอลช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาราคาแพง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

10 ปี ประกาศซีแอลช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาราคาแพง

สังคม
17 ม.ค. 60
14:13
676
Logo Thai PBS
10 ปี ประกาศซีแอลช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาราคาแพง
อดีตรองเลขาธิการ สปสช. ระบุว่า การทำสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา หรือ ซีแอล ยา สามารถทำให้ผู้ป่วยโรคค่าใช้จ่ายสูงสามารถเข้าถึงยาราคาแพงที่ติดสิทธิบัตรได้ และยังช่วยประหยัดงบประมาณให้ภาครัฐ

วันนี้ (17 ม.ค.2560) งานเสวนาหัวข้อ "มองไปข้างหน้า บทเรียน 10 ปี CL และการเข้าถึงยาจำเป็น "

เภสัชกรหญิงเนตรนภิส สุชนวนิช อดีตรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สปสช. มีระบบในการต่อรองราคายาที่สามารถซื้อยาราคาสูงได้ถูกลงและร่วมกันการใช้ยาที่รัฐบาลประกาศใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL) ทำให้ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคค่าใช้จ่ายสูง ในสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้าถึงยาที่ติดสิทธิบัตร และมีราคาสูงได้ โดยเฉพาะในโรคเอดส์ โรคมะเร็ง

ด้านเภสัชกรหญิง อัจฉรา เอกแสงศรี อดีตรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ยืนยันว่า การประกาศ CL ยา โดยองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดหา เป็นยาที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานเดียวกับที่บริษัทเจ้าของสิทธิเป็นผู้ผลิต ประชาชนสามารถไว้วางใจยาที่สั่งซื้อมาได้

10 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการประกาศทำ CL ในยาโรคเอดส์ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคค่าใช้จ่ายสูง และผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงยาเหล่านี้ได้ยาก เพราะมีราคาสูง แต่ผลจากการทำ CL ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ทุกคน และยังประหยัดงบประมาณภาครัฐได้จำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง