เยาวชนร้อง กสม.ของบสนับสนุนจัดการศึกษาทางเลือก หลังรัฐเมินช่วยเหลือ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เยาวชนร้อง กสม.ของบสนับสนุนจัดการศึกษาทางเลือก หลังรัฐเมินช่วยเหลือ

สังคม
25 ม.ค. 60
21:55
353
Logo Thai PBS
เยาวชนร้อง กสม.ของบสนับสนุนจัดการศึกษาทางเลือก หลังรัฐเมินช่วยเหลือ
นักเรียนรุ่นแรกโรงเรียนการจัดการศึกษาทางเลือก ร้อง กสม.ช่วยหนุนสิทธิการศึกษา หลังไม่เคยได้งบประมาณสนับสนุน หวังเปิดโอกาสให้รุ่นน้องและศูนย์การเรียนรู้อื่นๆ

วันนี้ (26 ม.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เยาวชนนักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 19 คน และองค์กรภาคี รวม 30 คน จากผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรียกร้องสิทธิเพื่อการศึกษาของเด็กไทย

เนื่องจากศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศววร) จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับอนุญาตและเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (สพม.8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนซึ่งเป็นการจัดการศึกษาทางเลือกยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ นักเรียนรุ่นแรกของศูนย์การเรียนดังกล่าว จึงเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะที่พวกเขาล้วนเป็นพลเมืองไทยที่ต้องได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กไทยทั่วไป รวมถึงเป็นการเรียกร้องสิทธิให้กับนักเรียนรุ่นต่อไปให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงเด็กและเยาวชนในศูนย์การเรียนอื่นๆ อีก 19 ศูนย์การเรียน ซึ่งมีผู้เรียนรวมกว่า 824 คน ด้วย

การมายื่นหนังสือในครั้งนี้ ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง(วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) ได้ร่วมกับศูนย์การเรียนบ้านอุ่นไอรัก จ.กาญจนบุรี, ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน จ.น่าน, สมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม และ มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเรียกร้องสิทธิของการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง