"สังศิต" ชี้แก้ปัญหาทุจริต ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"สังศิต" ชี้แก้ปัญหาทุจริต ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง

การเมือง
27 ม.ค. 60
14:15
216
Logo Thai PBS
"สังศิต" ชี้แก้ปัญหาทุจริต ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง
สปท.ด้านการเมืองชี้ปัญหาการทุจริตต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ขณะนี้กฎหมาย ป.ป.ช. ได้แก้ไขกรณีติดสินบน ให้เอาผิดกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องได้

วันนี้ (27 ม.ค.2560) ในเวทีสัมมนา เรื่องคอร์รัปชันกับปัญหาในการพัฒนาประเทศ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ยกกรณีสินบนโรลส์รอยซ์ เป็นตัวอย่างของปัญหาการทุจริต ที่ไทยต้องดำเนินการอย่างจริงจัง

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท.ด้านการเมือง สะท้อนมุมมองปัญหาทุจริตในเวทีสัมมนา คอร์รัปชันกับปัญหาในการพัฒนาประเทศ โดยเน้นย้ำความสำคัญเกี่ยวกับการฟอกเงินว่า เป็น 1 ในปัจจัยที่สร้างความเสียหาย ด้วยการนำเงินจากการทุจริตเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และมีวิวัฒนาการรูปแบบการทุจริตอยู่ตลอดเวลาพร้อมหยิบยกกรณีสินบนการจัดซื้อเครื่องยนต์โรลส์รอยซ์ ที่แม้จะเพิ่งปรากฏเป็นข่าว แต่ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว ซึ่งต่างประเทศใช้เวลากว่า 5 ปี ในการตรวจสอบเอกสารกว่า 30 ล้านฉบับ เมื่อพบว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ไทยต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งขณะนี้กฎหมาย ป.ป.ช. ได้แก้ไขกรณีติดสินบน ให้เอาผิดกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องได้

นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มองถึงสาเหตุของการทุจริตคอรัปชัน ว่า เกิดจากการย่อหย่อนเรื่องคุณธรรมความซื่อสัตย์ การไม่ละอาย และค่านิยมที่มองว่าใครๆ ก็ทุจริต ประกอบกับปัจจัยภายนอก คือ ระบบอุปถัมภ์ ธุรกิจการเมือง การทุจริตเชิงนโยบาย และช่องโหว่ของกฎหมาย โดยยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินที่ไม่จำเป็น ของหน่วยงานรัฐ รวมถึงการทุจริตการจัดซื้อก่อสร้างโครงการต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง