สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบฯ เพิ่มเติม ปี 2560 วงเงิน 1.9 แสนล้าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบฯ เพิ่มเติม ปี 2560 วงเงิน 1.9 แสนล้าน

การเมือง
27 ม.ค. 60
20:16
2,238
Logo Thai PBS
สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบฯ เพิ่มเติม ปี 2560 วงเงิน 1.9 แสนล้าน
สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2560 วงเงิน 1.9 แสนล้านบาท ซึ่งงบประมาณบางส่วนจะจัดสรรไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้ (27 ม.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 1.9 แสนล้านบาท ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 163 เสียง โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเบิกจ่ายตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 5 กลุ่ม และ 1 ใน 5 นั้น คือ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เช่น งบฯ ช่วยเหลือผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี และงบฯ ช่วยอุทกภัยภาคใต้ ซึ่งสมาชิก สนช.ส่วนหนึ่งอภิปรายเสนอแนะให้การใช้จ่ายงบฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรงตามเป้าหมาย ไม่ซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุด

สอดคล้องกับข้อกำชับของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สั่งการผ่านนายออมสิน ชีวพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำชับให้ใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกิดความคุ้มค่า ทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน พร้อมเร่งรัดการฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลด ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว โดยให้ทุกกระทรวงจัดทำแผนช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงานไว้ล่วงหน้า

สำหรับเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมียอดบริจาคสะสม ระหว่างวันที่ 5 - 26 ม.ค.กว่า 2.51 ล้านบาท ซึ่งจะยังคงเปิดรับบริจาคต่อเนื่อง และในสัปดาห์หน้า จะสรุปรวมความเสียหาย เพื่อขอใช้เงินจากกองทุนต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง