กสร.ชี้ ภาพรวมปี 60 เลิกจ้างลดลง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กสร.ชี้ ภาพรวมปี 60 เลิกจ้างลดลง

สังคม
23 มี.ค. 60
14:32
327
Logo Thai PBS
กสร.ชี้ ภาพรวมปี 60 เลิกจ้างลดลง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วิเคราะห์แนวโน้มการเลิกจ้างมีทิศทางที่ดีขึ้น จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เมื่อปีที่ผ่านมา

วันนี้ (23 มี.ค.2560) นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ( กสร. ) เปิดเผยว่า สถานการณ์การเลิกจ้างในภาพรวมของประเทศ ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 - 28 ก.พ.2560 พบว่า สถานการณ์การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาล ที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนภาครัฐและให้สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ และธุรกิจ SMEs กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งนโยบายด้านอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวดีขึ้น ทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆ

นายสุเมธ กล่าวว่า ในส่วนของการเลิกจ้างมีแนวโน้มลดลง โดยจะเห็นได้จากข้อมูลจำนวนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างและมายื่นคำร้องลดลง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีสถานประกอบกิจการที่เลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมด 172 แห่ง ลูกจ้างยื่นคำร้องรวม 4,290 คน เงินสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวม 123,149,121 บาท

สำหรับ ประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.กิจการประเภทการผลิตและจำหน่าย คิดเป็นร้อยละ 41 2.กิจการประเภทอื่นๆ เช่น จัดทำเอกสาร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 15 3.กิจการโรงแรม สถานบันเทิง งานบริการ คิดเป็นร้อยละ 11 4.กิจการสื่อสารคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 9 และ 5.กิจการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 7 ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการที่มีแนวโน้มเลิกจ้าง 4 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 882 คน

นอกจากนี้อัตราการเลิกจ้างในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มีจำนวนลดลง โดยในเดือน ต.ค. – ธ.ค.2559 มีจำนวนอัตราการเลิกจ้างลดลงตามลำดับ 31,570 คน / 30,570 คน / 29,748 คน เดือน ม.ค.2560 มีจำนวน 29,076 คน ซึ่งภาพรวมสถานการณ์การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างมีทิศทางที่ดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง