10 ปัญหาฉุดดัชนีประสิทธิผลต่ำที่รัฐต้องเร่งแก้ไข | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

10 ปัญหาฉุดดัชนีประสิทธิผลต่ำที่รัฐต้องเร่งแก้ไข

สังคม
24 มี.ค. 60
07:22
176
Logo Thai PBS
10 ปัญหาฉุดดัชนีประสิทธิผลต่ำที่รัฐต้องเร่งแก้ไข
สภาปัญญาสมาพันธ์ พบปัญหา 10 ด้านของประชากรที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องเร่งแก้ไข ทั้งผู้ประสบภัยแล้ง การเจ็บป่วย คุณภาพการศึกษา

วานนี้ (23 มี.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวทีนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลของประเทศไทย" โดยสภาปัญญาสมาพันธ์ ระบุว่า ผลการวิจัยพบว่า ตัวเลขดัชนีประสิทธิผลต่ำของประเทศ มีอยู่ 10 ด้าน ที่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ควรให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเป็นอันดับแรก

ประกอบด้วย ปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อ ปัญหาการพบผู้ป่วยโรคติดต่อเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น ปัญหาคุณภาพการศึกษา ปัญหาหนี้สินต่อรายได้ครัวเรือน จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบ การเกิดอุบัติเหตุทางบก ปัญหาคดียาเสพติด และการพัฒนานวัตกรรมด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตร


สำหรับดัชนีประสิทธิผล จะเป็นกลไกกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่จะมีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง