สรุปเวทีประชาพิจารณ์ "บัตรทอง" พรุ่งนี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สรุปเวทีประชาพิจารณ์ "บัตรทอง" พรุ่งนี้

สังคม
28 มิ.ย. 60
10:35
381
Logo Thai PBS
สรุปเวทีประชาพิจารณ์ "บัตรทอง" พรุ่งนี้
กรรมการยกร่างกฎหมายบัตรทอง นัดหารือสรุปข้อเสนอจากเวทีประชาพิจารณ์ในวันพรุ่งนี้ (29 มิ.ย.) ก่อนจะสรุปภาพรวมทั้งหมด ส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณา

วันนี้ (28 มิ.ย.2560) นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ โฆษกคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ จะมีการประชุมสรุปผลการประชาพิจารณ์ในแต่ละพื้นที่ และความคิดเห็นของทุกฝ่าย รวบรวมเสนอต่อนายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้

ขณะที่ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า จากการรับฟังความเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ เวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค และเวทีปรึกษาสาธารณะ เบื้องต้นรวบรวมได้ 17 ประเด็น ทั้งเห็นด้วยและเห็นต่าง ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา และรับรองก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปรับแก้ต่อไป

นอกจากนี้ จะรายงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเว็บไซต์ สช. ด้วย ส่วนการเปิดเวทีสมัชชาเฉพาะประเด็น จะเริ่มปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะการรวมกองทุน เพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งเบื้องต้นเวทีนี้จะไม่กระทบกับการเดินหน้าร่าง พ.ร.บ.บัตรทอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง