นอภ.สุไหงโก-ลก หวัง ม.44 ช่วยปลดล็อกยกระดับการค้าชายแดนสู่การค้าข้ามแดน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นอภ.สุไหงโก-ลก หวัง ม.44 ช่วยปลดล็อกยกระดับการค้าชายแดนสู่การค้าข้ามแดน

ภูมิภาค
26 ก.ค. 60
06:35
4,335
Logo Thai PBS
นอภ.สุไหงโก-ลก หวัง ม.44 ช่วยปลดล็อกยกระดับการค้าชายแดนสู่การค้าข้ามแดน
สุไหงโก-ลก เมืองต้นแบบพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอำเภอสุไหงโก-ลก หวัง คสช.ใช้ ม.44 ช่วยปลดล็อกกฎหมายยกระดับการค้าชายแดน

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กล่าวว่า หลังจากหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ต.ค.2559 เห็นชอบหลักการโครงการเมืองต้นแบบ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 3 อำเภอ จ.ชายแดนภาคใต้ คือ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการที่จะพัฒนาให้ อ.สุไหงโก-ลก ยกระดับจากการค้าชายแดนไปสู่การค้าข้ามแดน โดยในปี 2559 มูลค่าการค้าชายแดนอยู่ที่ 3,133,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.99 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจาก จ.นราธิวาส ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นทางเชื่อมสู่อาเซียนใต้ผ่านทิศตะวันออกของมาเลเซียและอ่าวไทย โดยสามารถเดินทางได้ทั้งทางบก ด้วยถนน รถไฟ ทางเรือเนื่องจากมีท่าเทียบเรือพาณิชย์และท่าอากาศยานนานาชาตินราธิวาส

 

 

นายปรีชา อธิบายเพิ่มเติมว่า อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 ใน 3 เมืองต้นแบบ การค้าชายแดนระหว่างประเทศ (International Boder City) โดยมีแผนพัฒนาใน 3 ช่วง คือ ระยะเร่งด่วน เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนและออกมาตรการด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอำเภอ ระยะที่ 2 สนับสนุนการลงทุนระยะแรก อ.สุไหงโก-ลก จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพาน โก-ลก แห่งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า ซึ่งรูปแบบจะคล้ายกับตลาด 4 มุมเมือง เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าพืช อาหาร ทำให้สามารถจัดระเบียบได้อย่างเหมาะสม

ระยะที่ 3 การเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยขณะนี้อยู่รถหว่างดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แต่ยังติดขัดเนื่องจากทางการมาเลเซียติดขัดการเวนคืนที่ดินบริเวณลันเตาปันยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการร่วมพิจารณาโครงการสะพานตากใบและสะพานโก-ลกแห่งที่ 2 จึงทำให้การก่อสร้างล่าช้า แม้ ครม.จะมีมติให้ดำเนินการแล้วตามโครงการเมืองต้นแบบก็ตาม

"ขอให้ใช้ ม.44 เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดที่เกี่ยสกับกฎหมายด้านต่างๆ ซึ่งหากสามารถทำได้ก็จะทำให้เกิดการค้าข้ามแดนขึ้นได้ โดยสินค้าที่สำคัญคือ ผักผลไม้ เสื้อผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า" นายปรีชา กล่าว

นอกจากนี้ เรายังต้องมีศูนย์การค้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มเติ่มจากห้างบิ๊กซีปัตตานีซึ่งจะช่วยได้มาก รวมถึงโครงการจัดตั้งเมืองการค้าปลอดภาษีโดยศึกษารูปแบบการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากร (Duty Free) ที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองชายแดน ซึ่งจะต้องใช้ ม.44 ช่วยซึ่งได้

 

 

ขณะที่ นางสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การเดินหน้าด้วยการสร้างศูนย์การค้าหรือสุไหงโก-ลก คอมเพล็กซ์ เนื้อที่ 25 ไร่ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจใน อ.สุไหงโก-ลก เติบโต ซึ่งขณะอยู่ระหว่างการรื้อถอนโครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรจองการเคหะแห่งชาติ จำนวน 25 ไร่ นอกจากจะช่วยด้านเศรษฐกิจยังแก้ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมเนื่องปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนไร้บ้านซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาอาชญากรรม

ด้าน พ.ต.ท.พูลศักดิ์ แก้วสีขาว รองผู้กำกับการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง มีการปรับระบบใหม่เพื่อรองรับเมืองเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกการตรวจคนเข้าเมืองที่รวดเร็วมากขึ้น

"ต้องยอมรับว่าเมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบค่อนข้างกระทบความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยยอดผู้ที่ผ่านเข้า-ออก วันธรรมดาอยู่ที่ 1,000-1,500 คน ขณะที่มาในช่วงเทศกาลสำคัญเข่นวันฮารีรายอ จะมีผู้ใช้บริการถึง วันละ 5,000 คน หากเหตุการณ์ดีขึ่นเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องการให้มีการเพิ่มการเกินทางด้วยรถไฟจะช่วยจะช่วยอำนายความสะดวกได้มากขึ้น" พ.ต.ท.พูลศักดิ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง