กรม สบส.ส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือ-เฝ้าระวัง รพ.พังโคน จ.สกลนคร อย่างใกล้ชิด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรม สบส.ส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือ-เฝ้าระวัง รพ.พังโคน จ.สกลนคร อย่างใกล้ชิด

ภัยพิบัติ
30 ก.ค. 60
15:08
333
Logo Thai PBS
กรม สบส.ส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือ-เฝ้าระวัง รพ.พังโคน จ.สกลนคร อย่างใกล้ชิด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งทีมวิศวกรฉุกเฉินเข้าประเมินความเสียหายเบื้องต้นและให้การช่วยเหลือฟื้นฟู โรงพยาบาลพังโคน จ.สกลนคร ให้พร้อมบริการประชาชนได้ตามปกติ หลังประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมสูงหลายจุดในโรงพยาบาล

วันนี้ (30 ก.ค.2560) นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น กรม สบส.มีความเป็นห่วงประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะภัยที่เกิดจากน้ำท่วมไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ทรัพย์สินของประชาชน แต่ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกายของประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งการระบาดของโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งอุจจาระร่วง ตาแดง โรคฉี่หนู หรือการขาดยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดังนั้น สถานพยาบาลซึ่งเป็นที่พึ่งพิงด้านสุขภาพของประชาชนจะต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนได้ตลอดเวลา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จ.อุดรธานี และทีมเอ็มเสิร์ท จากกองวิศวกรรมการแพทย์ กองแบบแผน เข้าช่วยเหลือ ฟื้นฟู โรงพยาบาลพังโคน ซึ่งประสบเหตุอุทกภัยหลายจุดโดนน้ำท่วมสูง 1-1.2 เมตร ให้กลับมาพร้อมให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

 

 

ด้าน นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นของโรงพยาบาลพังโคน โดยทีมเอ็มเสิร์ท พบความเสียหายใน 7 จุด ดังนี้ 1.ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลถูกน้ำท่วมเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้, 2.อาคารซักฟอก โรงครัว หน่วยจ่ายกลาง งานพับผ้า ถูกน้ำท่วมสูง ทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายไม่สามารถใช้การได้, 3.บ้านพักเจ้าหน้าที่จมน้ำทั้งหมด ไม่สามารถเข้าพักได้ อยู่ระหว่างการขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านพัก, 4.คลังยา ของโรงพยาบาลถูกน้ำท่วมบางส่วน เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันขนย้ายยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ขึ้นที่สูงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย, 5.โรงไฟฟ้า ต้องเสริมกระสอบทรายสูง 1 เมตร และใช้ปั้มน้ำสูบน้ำออกตลอดเวลา แต่ระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรองยังใช้การได้ปกติ และ 6.อาคารผู้ป่วยนอกถูกน้ำท่วมขังสูง ประมาณ 30-40 เซนติเมตร การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประชาชนต้องเดินลุยน้ำเพื่อมารับบริการ และ 7.ระบบโรงสูบน้ำไม่สามารถสูบน้ำได้ เบื้องต้น ขณะนี้ยังสามารถใช้น้ำที่ยังคงค้างอยู่ และคาดว่าจะใช้ได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

ขณะนี้ ทีมเอ็มเสิร์ทอยู่ระหว่างการฟื้นฟูทุกระบบที่มีส่วนสำคัญในการบริการของโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนทั้งไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสาร อาคารสถานที่ และเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลพังโคน จ.สกลนคร สามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุฝนตกซ้ำในช่วงนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานพยาบาลในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง