สธ.เผย รพ.สกลนคร เปิดบริการปกติ จัดแพทย์ประจำศาลากลางจังหวัด-ศูนย์พักพิง 5 แห่ง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สธ.เผย รพ.สกลนคร เปิดบริการปกติ จัดแพทย์ประจำศาลากลางจังหวัด-ศูนย์พักพิง 5 แห่ง

ภัยพิบัติ
30 ก.ค. 60
16:22
512
Logo Thai PBS
สธ.เผย รพ.สกลนคร เปิดบริการปกติ จัดแพทย์ประจำศาลากลางจังหวัด-ศูนย์พักพิง 5 แห่ง
กระทรวงสาธารณสุขเผยโรงพยาบาลสกลนครเปิดให้บริการตามปกติ ระดับน้ำรอบโรงพยาบาลลดลงต่อเนื่อง จัดทีมแพทย์สนามที่ศาลากลางจังหวัดสกลนครและศูนย์พักพิงทั้ง 5 แห่ง ดูแลประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

วันนี้ (30 ก.ค.2560) นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครว่าปริมาณน้ำบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่เข้าในตัวอาคารโรงพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติ ห้องฉุกเฉินเปิด 24 ชั่วโมง ประชาชนสามารถเดินทางมารับบริการได้ ขณะนี้รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลสามารถเข้ามารับ-ส่งผู้ป่วยได้ และยังคงจัดหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร และศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 5 แห่ง คือศูนย์พักพิงโรงยิม อบจ.สกลนคร, ศูนย์พักพิงโรงเรียนอนุบาลสกลนคร, ศูนย์พักเด็กและครอบครัว, ศูนย์พักพิงวัดพระธาตุเชิงชุม และศูนย์พักพิงตำรวจภูธรจ.สกลนคร อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ น้ำกัดเท้า และอุจจาระร่วง รวมทั้งโรงพยาบาลอุดรธานีได้ประสานจัดส่งทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ อุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับทีมของสกลนครด้วย

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ได้ส่งยาชุดน้ำท่วมไปช่วย จ.สกลนคร 10,000 ชุด ยาทาน้ำกัดเท้า 10,000 หลอด และยาทากันยุง 500 ชุด พร้อมทั้งประสานโรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลเลย ส่งทีมเมิร์ท และมีทีมมินิเมิร์ทอีก 5 ทีม หมุนเวียนไปตรวจรักษาประชาชนที่ศูนย์พักพิงสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลสกลนครด้วย และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 ได้สำรองเวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค เช่น รองเท้าบูธ, คลอรีนเม็ด, ชุดยาเวชภัณฑ์น้ำ และประสานโรงงานผลิตน้ำดื่ม เพื่อจัดเตรียมน้ำดื่มให้เพียงพอกับผู้ป่วย ญาติ และประชาชนที่เข้ามารับบริการ

ทั้งนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชน ป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ไม่ควรลงเล่นน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง น้ำเชี่ยว ไม่ดื่มของมึนเมา ผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่ควรอยู่ตามลำพัง ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้อยู่ตามลำพัง รวมทั้งระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดขณะที่ตัวเปียกชื้น หรือยืนอยู่บนที่ชื้นแฉะหรือตัวแช่อยู่ในน้ำ หากพบเสาไฟฟ้าขาด เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด หรือแช่อยู่ในน้ำอย่าเข้าใกล้ ต้องรีบแจ้งการไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่รีบแก้ไขโดยด่วน

นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังการถูกของมีคมบาดขณะเดินลุยน้ำ และโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคน้ำกัดเท้า ที่สำคัญคือโรคฉี่หนู หากป่วย มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะน่อง อาจเป็นโรคนี้ได้ ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว โรคนี้มียารักษาให้หาย แต่หากปล่อยทิ้งไว้อาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ กำชับให้สถานบริการ หากมีผู้ป่วยมีไข้ ปวดเมื่อยร่างกาย ให้วินิจฉัยและรักษาด้วยยาปฏิชีวนะตามมาตรฐาน ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง