คณะสงฆ์ออกคำสั่งเข้มงวดวินัยพระภิกษุสามเณร

สังคม
2 ต.ค. 60
18:51
2,262
Logo Thai PBS
คณะสงฆ์ออกคำสั่งเข้มงวดวินัยพระภิกษุสามเณร

วิเคราะห์คำสั่งคณะสงฆ์ออกคำสั่งเข้มงวดวินัยพระภิกษุสามเณร ให้ระวังการวิพากษ์วิจารณ์ที่จะกระทบกับความมั่นคง ระวังการใช้สื่อสังคม ออนไลน์ และคำสั่งบางฉบับกวดขันการสร้างและโฆษณาวัตถุมงคล

ก่อนที่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จะมาทำงานวันแรกในวันนี้ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ทั้งฝ่ายธรรมยุติและมหานิกายได้มีคำสั่งออกมาเพื่อให้พระภิกษุ-สามเณร ได้ปฏิบัติตาม แม้คำสั่งนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาอาจจะเกิดความหย่อนยานลงไป ประกอบกับเกิดความขัดแย้งในหลายๆ ด้าน

สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติ และสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก มีคำสั่งเรื่อง ให้พระสังฆาธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุในปกครอง 4 ประเด็น คือ

ข้อแรก ให้พระสังฆาธิการดำเนินการตามกฎ ข้อบังคับและระเบียบ ดำเนินการกับพระภิกษุสามเณรที่ละเมิดกฎหมายบ้ายเมืองและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

ข้อที่ 2 ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุมพระภิกษุสามเณร ที่วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงตนกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความสงบสุขของประชาชน

ข้อที่ 3 ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุมพระภิกษุสามเณร ที่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เหมาะสม ทั้งร่างกาย วาจา การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ใช้อุปกรณ์สื่อสารผิดกาละเทศะและไปในสถานที่ไม่สมควรแก่บรรพชิต

ข้อที่ 4 ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุมพระภิกษุสามเณร ที่ไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและไม่รักษาเชิดชูพระธรรมวินัย

ขณะที่พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ฝ่ายมหานิกาย มีหนังสือถึงเจ้าคณะเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ให้สอดส่องดูแลการโฆษณา การจัดสร้างพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปต่างๆ หลังจากมีการแสวงหาผลประโยชน์และอ้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ