ขานรับ "ปรับเงินเดือนขั้นต่ำ"แรงงานประมง 12,000 บาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ขานรับ "ปรับเงินเดือนขั้นต่ำ"แรงงานประมง 12,000 บาท

สังคม
7 พ.ย. 60
16:06
611
Logo Thai PBS
ขานรับ "ปรับเงินเดือนขั้นต่ำ"แรงงานประมง 12,000 บาท
สมาคมประมง และผู้ประกอบการประมงขานรับค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานประมง 12,000 บาท พร้อมเพิ่มสวัสดิการ ดึงแรงงานไทยทำงานภาคประมง ทั้งจ่ายผ่านธนาคาร มีประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

วันนี้(7 พ.ย.2560) นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระ ทรวงแรงงาน ได้หารือกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการประมง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงสภาพการจ้าง และการทำงานพร้อมจัดสวัสดิการทุกรูปแบบ ให้กับแรงงานในภาคประมง และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานไทยหันมาทำงานในกิจการประมงทะเล ซึ่งตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเป็นรายเดือนขั้นต่ำเดือนละ 12,000 บาท จ่ายผ่านธนาคาร พร้อมกับจัดสวัสดิการด้านที่พัก อาหาร การรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันสังคม รวมทั้งประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้กับแรงงานภาคประมง

สำหรับคนงานที่มีประสบการณ์ก็จะได้ค่าจ้างมากขึ้นตามข้อตกลงในแต่ละราย โดยจะต้องมีการทำสัญญาจ้างที่กำหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆไว้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแรงงาน นอกจากนี้ ในเดือนพ.ย.นี้ ทางการไทย จะไปเจรจาการนำเข้าแรงงานภาคประมง กับทางการเมียนมา แบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งแรงงานต่างด้าวก็จะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเช่นเดียวกันกับแรงงานไทยด้วย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง