ศุลกากรเตรียมชี้แจงประกาศพกของใช้ออกนอกประเทศ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศุลกากรเตรียมชี้แจงประกาศพกของใช้ออกนอกประเทศ

เศรษฐกิจ
8 มี.ค. 61
11:47
1,289
Logo Thai PBS
ศุลกากรเตรียมชี้แจงประกาศพกของใช้ออกนอกประเทศ
วันนี้ (8 มี.ค.) กรมศุลกากรจะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศใหม่ 2 ฉบับ ที่กำหนดให้ผู้โดยสารสำแดงกล้อง และคอมพิวเตอร์พกพา รวมทั้งเกณฑ์การเสียภาษีสินค้าที่ซื้อจากร้านปลอดภาษี เบื้องต้นย้ำว่าประกาศนี้ยึดโยงตามกฎหมายฉบับเดิม แต่ประกาศเพื่อให้ดำเนินการรัดกุม

ประกาศกรมศุลกากร ฉบับที่ 59 และ 60/2561 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติการศุลกากร ในการตรวจปล่อยผู้โดยสารและหีบห่อสัมภาระระหว่างสนามบินภายในประเทศ โดยวิธีการ "Check Through" ซึ่งใช้ในกรณีที่ผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบิน

ส่วนประกาศที่ 60/2561 เรื่อง "การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางอากาศยาน" ซึ่งใช้ในกรณีสัมภาระผู้โดยสารที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยเป็นการสำแดงของใช้ติดตัว สำหรับเที่ยวบินขาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผู้โดยสารต้องสำแดงนาฬิกา กล้องถ่ายวีดีโอ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารก่อนเดินทาง รวมทั้งแนวทางปฏิบัติการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี หรือ ดิวตี้ ฟรี

กรณีประกาศทั้ง 2 ฉบับสร้างเสียงวิพากวิจารณ์อย่างแพร่หลาย เบื้องต้น นายชัยยุทธ คำคูณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ชี้แจงว่า เป็นประกาศที่ยึดตามกฎหมายฉบับเดิม โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ หรือเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบของใช้ติดตัวมากไปกว่ามาตรฐานปกติ

ตามกฎหมายผู้โดยสารจะได้รับการยกเว้นภาษีของใช้ส่วนตัว ที่เจ้าของนำเข้าจากต่างประเทศ มูลค่าไม่เกิน 20,000 บาทต่อคน ส่วนสินค้าที่ซื้อจากร้านดิวตี้ฟรีขาออก ต้องนำไปใช้นอกราชอาณาจักร หากนำกลับเข้ามาก็ต้องเสียภาษี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม เจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการสุ่มตรวจตามปกติ

ส่วนกรณีการสำแดงนาฬิกา กล้องถ่ายรูป และคอมพิวเตอร์พกพานั้น เป็นสินค้าที่ยกตัวอย่างว่าควรสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็นสินค้ามูลค่าสูง และหากนำออกต่างประเทศในจำนวนมากๆ เช่น อาจนำไปเพื่อใช้ในงานนิทรรศการ ก็ควรสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ให้ออกเอกสารรับทราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากเดินทางกลับเข้ามาแล้วถูกเรียกตรวจสอบซ้ำ แต่ผู้โดยสารทั่วไปสามารถเดินทางและพกของใช้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องแจ้งทุกคน

สำหรับรายละเอียดในประกาศทั้ง 2 ฉบับ กรมศุลกากรจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้ (8 มี.ค.2561) เวลา 13.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง