"มิ่งสรรพ์" ลาออกพ้นบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"มิ่งสรรพ์" ลาออกพ้นบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

สังคม
16 มี.ค. 61
18:55
1,628
Logo Thai PBS
"มิ่งสรรพ์" ลาออกพ้นบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อิตาเลียนไทย ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง แจงปมปัญหาล่าสัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวรของนายเปรมชัย มีผลวันนี้

วันนี้ (16 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่หนังสือบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในเนื้อหาระบุว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ

โดยมีมติที่ประชุมรับทราบการลาออกของ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากกรณีปัญหาทุ่งใหญ่นเรศวร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลงต่อไป

สำหรับ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม จบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ และปริญญาเอกปรัชญา (เศรษฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รวมทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีผลงานวิชาการ และงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีใครให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง